Om hjemmesiden

Hjemmesiden har kort produktionstid og udkommer kontinuerligt.

Bruges derfor mest til løbende information (meddelelser og kalender), men har også en del faste sider med klubinformation hvor der er løbende stævne og sejladsoplysninger.

De faste sider er vist i menu strukturen som er vist øverst på siden. Der er dog sider som ikke er med i menuen for at undgå en alt for kompiceret stor menu, og for at undgå for store sider er de heller ike lagt direkte sammen med den ovenliggende side

De ekstra sider kan ses i den komplete sideoversigt der er vist på detail-hjemmesiden derder netop selv er en sådan ekstra side der kun ses i den samlede side-oversigt eller som direkte link fra en ovenliggende side

Om hjemmesiden

Kerteminde Sejlklubs første hjemmeside opstod i starten af 1990’erne først som mindre forsøg og langsomt mere officielt. Den har været gennem flere forandringer i den tid. Meget naturligt i betragtning af udviklingen generelt indenfor IT.

Tidligere sider kunne frem til 2021 stadig findes i mere eller mindre funktionsduelig form, men man skulle dog være opmærksom på at de ikke vedligeholdes og der kunne være fejlagtige eller ufuldstændige eller ikke tidssvarende oplysninger, ligesom link og referencer kunne fejle.

Den bevaring af gamle servere er ophørt, men data indhold i form af dokumenter, billeder, rsultatlister er bevaret i klubbens digitale arkiv (dropbox) og tilgængelig for klubbens it-ansvarlige. Der kræves derfor personlig henvendelse såfremt der søges materiale fra tiden før den nuværende hjemmeside

 1. Hjemmeside periode 1995-2006 (se dropbox for data)
 2. Hjemmeside periode 2007-2014 (se dropbox for data)
 3. Hjemmeside periode 2015-xxxx

I 2015 var tiden igen inde til at flytte hjemmesiden videre til næste version.

De første www-løsninger i midten og slutningen af 90-erne bestod af faste dokumenter, der kunne linkes sammen. Senere, fra starten af 2000-tallet, opstod aktive sider med mere dynamisk indhold. Teknisk set begyndte der at komme standard værktøjer, der kunne administrere og opdatere indholdet uafhængigt ad rammen, men stadig med PC som brugerens adgang, og hjemmesider hvis indhold blev styret af en administrator eller web-redaktør.

I de senere år har det vundet indpas med smartphones, tablets, iPads og sociale systemer med aktive brugere samt netkøb med betalingssystemer.

Kerteminde Sejlklub har startet den tekniske omlægning af hjemmesiden, som følge af den udvikling. Det er den side du ser på lige nu.

Yderligere omlægning vil ske glidende og trinvis i løbet af det næste års tid.

Klubben har en primær hjemmesideadresse www.kerteminde-sejlklub.dk som i flere år har viderestillet til www.ks-f.dk (står for KS-Fyn). www.ks-f.dk siden data indhold er bevaret som omtalt ovenfor, men ikke online offentligt tilgængelig siden 2021.

Klubben har 6-7 andre hjemmesider til sejlerskole, ungdomssejler, Fynrundt, Bigboat, SailExtreme osv. Alle i meget forskelligt design og lavet med forskellig teknik. De vil i samarbejde med udvalgene blive vurderet og omlagt enkeltvis, men nogle vil fortsat eksistere og henvises til fra www.kerteminde-sejlklub.dk.

 • Sailextreme.dk er overført til ny hjemmeside, og stævner fra 2015 og frem vil findes i nyt layout som en del af www.kerteminde-sejlklub.dk. Ældre sailextreme billeder og resultatlister findes som data på dropbox. Domænenavnene sailextreme.dk og sailx.dk er bevaret og viderestiller
 • Fynrundt.dk eksisterer forsat som selvstændigt domæne og modsat sailextreme går linket den anden vej (fra klubbens side til den selvstændige fynrundt.dk side).
 • Bigboat.dk er udgået (overgået til privat eje), der findes dog et link til den gamle hjemmeside som kopi på http://www.ks-test.nu/bigboat/ eller http://www.ks-test.nu/bigboat/BBC%202010/Billeder%202010/Video.htmlog der findes stadig youtube klip og andet læseligt, men af tekniske grunde (Microsoft ASP server forladt) kan noget ikke vises.
 • Sejlerskolen har stadig egen holdadministrations værktøj på egen side, men introduktions tekst er overført til klubbens side
 • Ungdomssejler sider er alle nedlagt og overført til klubben side

Hensigten er naturligvis, at få alle klubbens hjemmesider ensartet og samlet, så klubben fremstår som én klub både udadtil og indadtil, og ikke som mange usammenhængende aktiviteter.

Den nye klubside fra 2015 er baseret på WordPress og et antal eksterne servicesystemer til betaling og tilmelding tilføjes gradvist.

Den nye hjemmeside vil i første omgang traditionelt bestå af faste sider med aktivitetsudvalg (Stævner, Pige, Ungdom, Klassebåd, DH, Sejlerskole og Tur) samt klubbens basis funktioner (Klubhus, Materiel og medlemskab) . Gradvis vil nyhedsopdateringer fra klubbens aktivitetsudvalg få en mere fremtrædende og fælles plads, sådan som det kendes fra avisernes hjemmesider.

På nogle områder åbnes der for direkte kommentering og dialog, på andre områder inddrages opdateringer fra Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Flickr og den slags udbredte standardsystemer i muligt omfang.

Når flere funktioner etableres (nyhedsbreve, medlemsregistrering, kontingent­betaling, tilmelding osv.), vil det blive beskrevet på hjemmesiden sammen med kontaktoplysninger.

Spørgsmål og kommentar sendes til Supportgruppen

Teknik

Siden er lavet med WordPress og theme Clevercourse fra themeforrest ( se demo), samt et varierende antal ekstra plugins, herunder muligvis også visning fra klubbens facebook grupper.

Siden er hosted hos Azero under GDPR aftalen Databehandleraftale-Azero-KS

Betaling og tilmelding til arrangementer sker via

 1. Foreninglet (medlemsaktiviteter)
 2. Manage2sail (stævne akiviteter)
 3. www.nemtilmeld.dk (ks.nemtilmeld.dk) (delvis udfaset)

 Siden anvender Cookies og det skal accepteres før brug. Anvendelsen, inklusiv liste af anvendte plugin, er fra diverse subsystemer og er beskrevet i → Om Cookies

Tjek din net-forbindelses hastighed

Hjemmesidens struktur

Hjemmesiden benytter primært sider og kategorier, dvs alle fasteoplysninger er indsat på siderne som kan findes via menu.

Hjemmesidens sider er opdelt i to grupper ret faste oplysninger som findes via menuen

Aktivitetsmenupunkter står i midten flankeret af medlemssektion til venstre og klubsektion til højre.

 
De faste sider suppleres af nyheder som følger menu-inddelingen. Nyhederne finder du i bunden eller højre-kant af hver side for den sides emne. De samlede nyheder står nederst på denne forside og i menupunktet Nyheder.

I kalenderen vil du kunne finde omtale af diverse begivenheder og evt overføre det til en privat outlook eller google kalender. Kalenderen finder du også i menu-punktet Nyheder

Siden vil løbende blive ændret med nye versioner uden yderlig varsel, så undlad venligst at lave dybe link til specifikke afsnit – de kan flytte sig eller udgå.

På de sider som endnu ikke er overført fra ældre hjemmesider, vil der være henvisning til det udfasede navn www.ks-f.dk . Brug kun den adresse via direkte link fra denne hjemmeside, da de gamle sider indholdsmæssigt vil stagnere på andre områder.

Se nærmere i menu OM-HJEMMESIDEN.

Hvis du støder på fejl og mangler, eller har ønsker til den kommende udvikling, er du velkommen til at kontakte IT-gruppen.

God fornøjelse.

logo 2

Om Cookies