Klassebåd Sejlads 2019

Resultater:

Deltagerliste og resultatliste vises i tabel herunder

KS-F 2019LinkLinkNote
Informationer
Sejladsbestemmelser
KS-F-SI-2019_v2 tjek evt ændringer
Tilmelding
tilmelding
Deltagerliste
Deltagerliste
Fayard Cup
24. april - 22.maj
Fayard Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Fru Lund Cup
29. maj - 26. juni
Fru Lund Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Superbrugsen Cup
03. juli - 28. august
Brugsen Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Halberg Cup
31. aug - 18. september
Halberg Cup resultatlisteÅrsresultatSailwavenoter
Klubmesterskab
21. september
Klubmesterskab samlet resultatlisteKlubmesterskab KS resultatSailwavenoter

Bemærk i deltagerliste, at kun både med klasse “onsdag19” er tilmeldt årets sejlads og både noteret IG i klassebevis har “Ikke-Gyldigt” 2019 kapsejladsbevis.

Deltagelse og måltagning kræver Gyldigt klassebevis og betalt tilmelding.

Resultatlister opdateres efter sejladserne og viser aktuel resultat til og med senest sejlede sejlads.

For Folkebådene er der en måneds Cup og et samlet årsresultat.

Datoer for hver sejlads fremgår af sejladsbestemmelserne sammen med eventuelle ændringer som findes på opslagstavlen.

Se resultater fra 2015

Se resultater fra 2016

Se resultater fra 2017

Se resultater fra 2018

Klassebåde 2019

Der er åbnet for tilmelding den 13 marts 2019 og denne side ændres ikke uden varsel eller annoncering af ændringen. Af praktiske hensyn er tilmeldingsafsnittet flyttet ned efterresultater fra med sejladsernes start- .

Hvis der skulle være blivende vigtige beskeder vil de være markeret herunder.

Venlig hilsen

Klassebådsudvalg og IT-support

2019 beskeder fra klassebådsudvalget.

Om hjemmesiden i 2019:

  • Tidligere (2018 og før) var der 4 undersider (tilmelding, resultater, opslag og beretninger), det er nu samlet på en side (den du ser på lige nu), og derfor kun et link til 2019 sejladser. Rapporter fra sejladserne kommer stadig som blog-opslag på forsiden og nederst på denne side.

Om sejladserne:

  • Tilmelding til aftensejladser vil ske gennem Foreninglet på samme måde som i 2018 (Foreninglet og Sailwave), med resultater og opslagstave på hjemmesiden
  • Sejladsformatet (opdeling i CUP) ændres så de 4 måneds-CUP hver for sig afvikles som et afsluttet stævne. Det svarer til det vi plejer. Men Solita-CUP som er det samlede årsresultat udregnes som en rangliste, hvor point for placering i hver CUP overføres og årsresutatet bliver så placeringerne i hver CUP og ikke summen af point i alle sejladser. Solita-cup er således samlet årsresultat som Cuppernes Cup. Det tilfører månedsplaceringen større betydning. Detaljer følger i SI.

Om Folkebåde i Kerteminde:

  • Der er udgivet to tekst justeringer af Guldcup statutter. Det er præciseret at en båd repræsentere den klub som rorsmanden tilhører krav for at en båd repræsenterer rorsmandens klub. Det er præciseret hvilken bane der sejles på fx at målgang sker på kryds.

Meddelelser

Opslagstavle

Opslag nr 1:

Skrivefejl i resultalisteoversigt rettet.

Klubmesterskab stod fejlagtigt som 29. sept

Er rettet til 21 sept som angivet i sejladsbestemmelser pkt 6tidsplan

(i noter med praktiske oplysninger står der også fejlagtigt 29. sept – det er altså 21 sept !!!)

DIverse.

Hvis du ønsker en vejrudsigt som led i forberedelse til sejladsen, kan du bruge afsnittet eller menupunkt →Om Vejret.

Kontakt stævneledelsen via mail.

n-klassebad-5

Tilmelding:

Kombineret Notice of Race/Sailing Instruction hentes her ⇓ KS-F-SI-2019_v2

Sejladsprogrammet (alle KS folkebådsejladser) hentes her ⇓ Folkebaad plan aftensejlads 2019

Ændringer til sejladsbestemmelser vises her på hjemmesiden i opslagstavle afsnittet

Banekort 2019 downloades til udskrift ⇓ KS-Banekort2019

Tilmelding åbnede 13 , marts 2019 og lukker først umiddelbart inden sidste sejlads .

Deltagerliste vises deltaljeret på resultat/sejladssiden, nedenstående liste er oversigt fra tilmeldingssystemet

  • Man kan ikke lave tilmelding uden betaling af selve stævnegebyret. men man kan godt lave en tilmelding og betale uden at være medlem af KS.

Hvis man har problemer med dette kan Klassebådsudvalget hjælpe med at oprette, rette og slette tilmeldinger via vores administrationsmodul.
Kontakt stævneledelsen via mail.
Generel adgang til medlemssystemet kan ske ved klik på tilmeldingsknappen ⇒ knap-foreninglet-tilmeld

Husk at der kræves gyldigt klassebevis, og hvis det er en fornyelse udsender Sejlunionen en remindermail via websejler. Vejledning findes hos Dansk Sejlunion.

Sejladsprogram:

2019 kalender som den også officielt fremgår af sejladsbestemmelser /NoR

Download til udskrift Sejladsprogrammet (alle KS folkebådsejladser) hentes her ⇓ Folkebaad plan aftensejlads 2019

Rapporter:

Her viser opslag og andre rapporter (foto fx) fra årets sejladser.Resultatlister er flyttet til sejladssiden som nu indeholder alt formelt om aftensejladse (dvs NoR, SI, Tilmeldingsprocedure, deltagerliste, resultatliste osv). Opslagstavlen vil også blive flyttet dertil og det forventes at hele den den formmelle race management overtages af manage2sail.

Denne side er de mere sociale rapporter fra sejladserne

5sm-icon-klass1   

Oplevelser på banen

En fortælling og billeer fra aftemens sejladser som de er oplevet af klassebådsudvalget formand eller andre som vil llevere et bidrag. Indeholder også kopi af eventuelle offcielle opslag på opslagstavlen. Den egentlige opslagstavle findes på Manage2Sail Billede er velkomne

Folkebådene tiltrækker professionelle sejlere og unge piger

Posted on15 aug 2019

Sol, 4-7 m/s, og 12 Folkebåde på Bugten. Heraf 2 spritnye legekammerater. Den ene er Morten Henriksen med sin familie (se foto, i endnu lånt båd), og den anden forlyder det at Henrik Kold har købt til sine 3 døtre. Det er lidt bemærkelsesværdigt og dejligt, at der nu er 6 piger under 30 år som sejler Folkebåd I Kerteminde. Måske det kunne tiltrække nogle flere unge mænd til klassen? I skrivende stund forhandles der derfor også, om en kalender for 2020, i god stil med andre sportsstjerners. Aftenens prikker tog ALPI og Cirkeline. Aftenens vinder blev dog den mere stabile KongFus.

Flemming Palm, ALPI

Lad ikke aftensejladserne dø i mørket!

Posted on25 apr 2019

EU har igen bestemt, hvad der er bedst for os. Vi skal ikke længere besværes med at justere uret efter solens rutiner. På et tidspunkt vil hvert EU land blive bedt om at beslutte om vi vil have permanent sommertid eller permanent vintertid. Mange taler for vintertid, da det er den korrekte originale tid. Om sommeren vil det betyde, at solen står op kl. 3.24 om natten, hvilket så vil glæde meget få mennesker. til gengæld vil det afkorte de glade lange lyse sommeraftener. På fotoet ovenover er klokken 20.00, og en time senere, er det kulsort mørkt. Indføres permanent vintertid, vil vores aftensejladser blive kraftigt udfordret. Stem derfor SOMMERTID, og bred budskabet.

Nok om det. 24/4-19 sørgede vores beneledere for 2 perfekte sejladser, i 7 m/s fra øst, og høj sol. DEJLIGT at komme igang igen. Noget som desværre ikke mange fik udnyttet, idet kun 4 både stillede til start. Stakkels Astrea var dog velundskyldt, idet hun desværre mistede sin strut i bestræbelsen på at montere mast, i 18 m/s. Rio og ALPI delte 1. pladserne.

Vel på land igen, sørgede vores nye restauratør for at lægge godt fra land, med lækre ribben og bagt kartoffel.

Håber vi ser nogle flere smukke Folkebåde næste onsdag.

Flemming Palm, ALPI

Aften kapsejladser

Posted on26 mar 2019

Der er åbnet for tilmelding til klub aftensejladserne for pigesejlere, DH-kølbåde og klassebåde (folkebåde).

Tilmelding og betaling sker i medlemssystemet Foreninglet, på samme måde som i 2018

Tilmeld på udvalg sejladssiderne ved klik på link herunder.

På tilmeldingssiderne finder du indbydelse, sejladsbestemmelser, sejladkalender, banekort og andre praktiske oplysninger..

Bemærk tilmeldingsfrister og husk rettidige fornyelser af klassebeviser, målebreve og andre formalia..

Når sejladserne er startet vil resultaterne vises samme sted.

  • Mandag Pigesejlads på → Pige2019
  • Tirsdag DH-kølbåd sejlads på → DH2019
  • Onsdag Folkebåd klassebådsejlads på → F2019

Hilsen

Kerteminde Sejlklub

Pigesejlerudvalget
DH-kølbådsudvalget
Klassebådsudvalget