Materiel

Materiel

Kerteminde råder over meget matriel som administreres og vedligeholdes af Materiale Udvalget.

Al brug skal ske i enighed med udvalget og efter retnings linier herfra.

Gældende retningslinjer er:

Reservationer af klubbens materiel sker via ⇒ booking systemet.

Det meste materiel er kun til brug for klubbens arrangementer/stævner og ikke til privat brug.

Følgende udstyr administreres af materiel udvalget og skal bestille efter materieludvalgets retninglinjer.

  • Følgebåde (klubbens RIB og ledsagerbåde)
  • Værktøj og grej til medlemmer (slibe- og polermaskiner, mastevogn model KH, Gasgrill)
    • Mastevognen skal ikke bookes, men hentes i materielrum og afleveres i samme stand samme sted efter brug. Må ALDRIG efterlades på pladsen.
    • Gasgrill skal ikke bookes, og kan blot hentes af medlemmer til sejladsrelateret grill for et fællesskab. Dvs andre medlemmer bør have adgang, og grillen kan ikke benyttes til lukket privat brug. Det kan være praktisk at lægge en seddel ved grillen såfremt man har en plan for brug på et bestemt tidspunkt.

Reservation af stævnegrej sker ved direkte kontakt til materieludvalget for hver enkelt stævne. Den grejliste er meget lang, og omfatter bøjer, ankre, lydsignaler, visuelle signalflag, ankre, bøjer, kompas, VHF-radioer, GPS, pejlekompas, papir måltagningskemaer osv osv. Alt dette bookes ikke bookingsystemet, men reserves i stævnet, og man kan derfor gå ud fra at alt det udsyr ikke er tilgængeligt til andet formål i tiden omkring stævner i klubben. Det vil også kunne forekomme at det e udlånt til andre klubber. Kontakt altid materiel udvalget direkte hvis det drejer sig om stævnegrej.

Reservation af klubbens øvrige tilbud (lokaler, sejljoller, trailere, J70, H-både o.a.) sker ved at sende mail til administrerende udvalg (klubhus, ungdom, sejlerskole, KS-performance). Se i klubbens organisations- og udvalgsoversigt i afsnit ⇒ Om Klubben.