Sejlklubbens Venner

kbv-logoAktiviteter indskrives i kalenderen og annonceres via nyheder.

Dette gælder for arrangementer der er ekslusive for foreningens medlemmer og for aktiviteter der er fælles med sejlklubbens medlemmer. Det vil for hvert arrangement være noteret om der er deltagerbegrænsninger.

Med tiden vil bestyrelses informationer (inklusiv vedtægter, adresselister og referater) kunne findes her.

Foreningens aktuelle vedtægter: ⇓ksv-vedtagter i foldet A5 format.

Foreningens aktuelle vedtægter: ⇓ksv-vedtagter-a4-format i A4 format.

Foreningens stiftelses vedtægter med kommentar: ⇓KS-stiftelseskommentar SV-love i foldet A5 format.

 

Efter generalforsamling den 18. marts 2016 Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret således;

Formand: Niels Juul Hansen
Næstformand: Klaus Kold
Kasserer: Ulla Nielsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Hervig Bach, Turi Roungkvist og Eivind Skaalum

Den årlige Romsøtur bliver lørdag, den 10. september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Vi prøver at arrangere en tur til Lyø sidst på sommeren.
Nærmere følger i klubbladet eller direkte til Jer.


 

Kære medlem

Nedenfor findes indbydelse til generalforsamling og årsmøde 2016.

Når I har tilmeldt til Henning Wind-Hansen HWH@stofanet.dk  bedes I indbetale betaling for spisningen kr. 160,- pr. person på foreningens konto reg 3596 kt. 3596250874.

Menyen vil i år være en buffet.

Bestyrelsen har ikke planer om kontingentforhøjelse, så kontingent for 2016 kr. 100,- pr, person kan indbetales samtidig.
Husk endelig jeres navn i reference.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

KERTEMINDE SEJLKLUBS VENNER

Indkalder hermed til generalforsamling og årsmøde

Fredag den 18. marts 2016. kl. 18.30

I henhold til vedtægterne mødes vi i marts måned til årsmøde og generalforsamling. Vi håber at mange af foreningens medlemmer igen møder op, så vi kan få en hyggelig aften.

Generalforsamlingen afholdes i Kerteminde Sejlklubs klubhus og ledsages af mad, drikke og hyggeligt samvær i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf. Der vil i aftennens løb være mulighed for at se billeder fra, dels Flensborgturen og dels fra Esbjergturen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Bestyrelsen fremlægger forslag til kontingent.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.

Spisningen koster kr. 160,- tilmelding til Henning på telefon eller mail senest den 12. Marts 2015.

På bestyrelsens vegne: Vel mødt.

Henning Wind–Hansen – 20120701 – hwh@stofanet.dk

 

 

Sejlklubbens Venner

Støtteforening for sejlklubben, stiftet 2. april 1998 kl 20.57.

Læs vedtægter fra stiftelse samt hensigtsforklaringer, samt klubbladsreferat fra stiftende generalforsamling ⇓ ksv-98-stift-ref

KSV-stift-referat-1998.

KSV Udflugt vestpå

Posted on16 sep 2015
Kerteminde Sejlklubs Venner indbyder egne medlemmer og sejlklubbens medlemmer til en udflugt til Esbjerg, Hjerting, Sejlads ved Grådyb og besøg Jelling stenene. Det er en heldags bustur der forgår 20 oktober 2015. Tilmelding kræves og pladser tildeles efter “først-til-mølle” princippet uanset hvilken af foreningerne du er medlem af. Se mere...
Read More

Udflugt til Flensborg.

Posted on16 mar 2015
Udflugt til Flensborg. Sejlklubbens Venner og Kerteminde Sejlklub arrangerer tur til Flensborg skærtorsdag den 2 april 2015. Formålet med turen er social hygge krydret med lidt oplevelser, hvor vi besøger Robbe og Berking Yacht Værft. Det er et ganske særligt værft, med store R og meter-både, gamle og nybyggede imellem...
Read More