Romsø Rundt 2020

Romsø Rundt 2020 Lørdag den 05. september

Kerteminde-Sejlklub’s – Romsø Rundt 2020 –

ROMSØ RUNDT – Distancesejlads på ca. 5 timer.

Bemærk de særlige COVID forhold

 • Tilmelding og registrering i kontoret foregår enkeltvis.
 • Skippermøde er kun for skippere.
 • Skippermøde foregår udenfor klubhuset, uanset vejret og alle bedes om at holde god afstand til hinanden.
 • Der kan maksimalt tilmeldes 25 deltagende både. Pladserne fordeles efter ”først til mølle” princippet.

Alle kan deltage, også både uden målerbrev.

Sejladsen indgår ikke i tirsdagssejladserne, så der er fri tilmelding til de opstillede løb.

Kapsejladsen er opdelt i 4 løb.

 • Løb 1 er for Turbåde
 • Løb 2 er for Doublehanded
 • Løb 3 og Løb 4 er for øvrige både under DH 

Der er præmie til den først båd i hvert løb samt lodtrækningspræmier. Præmier overrækkes en time efter sejladsens afslutning, dog senest kl. 16:30.

Præmier der ikke afhentes ved præmieoverrækkelsen, vil blive brugt til lodtrækningspræmie.

 Skippermøde afholdes kl. 8.30 i det nye klubhus.

 1. start kl. 9.00 Løb 1 turbåde
 2. start kl. 9.15 Løb 2, 3 og 4 med omvendt respit DH og Doublehanded både.

Sejladsbestemmelserne og banekort udleveres i det nye klubhus fra kl. 8.00 på dagen, og kan senest 8 dage før ses her på hjemmesiden.

Deltagelse koster 150 kr.- pr. båd og betales via tilmelding på ⇒ Nemtilmeld.

Efter sejladsen vil der være præmieuddeling, og Kerteminde Sejlklub vært  for grill pølser og moleøl. Også her henstilles til, at alle holder god afstand.

Ved dårligt vejr er der siddepladser i klubhuset og i hallen. Det henstilles, at alle sørger for god håndhygiejne.

På gensyn den 05. septembert. 2020

Kølbådsudvalget

Tilmeld

Vejrudsigten for idag herunder, og se iøvrigt →Om Vejret

52sm-icon-sejlads

Romsø Rundt 2020

Kerteminde-Sejlklub’s – Romsø Rundt 2020 –
ROMSØ RUNDT – Distancesejlads på ca. 22 sømil stor bane og 18 sømil lille bane eller muligvis andre mærker afhængigt af vejrforhold.

Banen fastlægges på sejladsdagen og meddeles på skippermødet. Jvf Sejladsbestemmelser pkt 12 signaleres banen kun ved omsejlingsretning.

Lørdag den, 05. september 2020

Indbydelse Romsoe_Rundt_Indbydelse_2020,
Se denne side og SI (Sejladsbestemmelser)
Sejladsbestemmelser RomsoRundt-2020-SI
Deltagerliste nemtilmeld , tilmelding og tilmeldte peroner løbende opdateret
deltagerliste og startliste
Starttider

Annonceres ved skippermøde,

kan derefter downloades her
deltagerliste og startliste

Banekort Meddeles ved skippermøde, der vælges mellem følgende baner
Romsoe_Rundt_Banekort_2020
Bane

Meddeles ved skippermøde og der startes omvendt respit efter tider udregnet til aktuelle forhold:.

 • Banelængde xx sm
 • Bagbord rundt
 • TACIx lav/mellem/høj-vind

Da starten svarer til forventet måltagning i de valgte forhold, kan der ikke ændres (afkortes, vælges anden vindstyrke) efter første båds start.

Resultatliste

deltagerliste og startliste

Efter sejladsen er Kerteminde Sejlklub vært  for grill pølser og moleøl.

Også her henstilles til, at alle holder god afstand. Ved dårligt vejr er der siddepladser i klubhuset og i hallen.

Det henstilles, at alle sørger for god håndhygiejne.

Romsoe_Rundt_Banekort_2020   

eksempel 22,4 SM BB bane

romsotue-f


status track fra KEEPSAILING Scanti (kræver keepsailing vennestatus for at læse logbog)


Se → Romsø Rundt 2015 annoncering, resultat og foto

Se → Romsø Rundt 2016 annoncering, resultat og foto

Se → Romsø Rundt 2017 annoncering, resultat og foto

Se → Romsø Rundt 2018 annoncering, resultat og foto

Se → Romsø Rundt 2019 annoncering, resultat og foto