Bådejer

Teknik erfa og bådejer interesser

Dette afsnit har ikke fundet sin færdige form endnu, men ønsket er at det dækker bådejerens emner om båden som sådan, fra overvejelsen om køb, over ejerskabet til overvejelsen om salg.

ny-baad

Hensigten er at der kommer medlemserfaringer og henvisninger til klubmedlemmer man kan gå til for at få kyndig vejledning og råd, eller hjælp til reparationer. Det vil ske i en balance mellem alment offentligt tilgængeligt tilgængelig oplysning og vidensdeling, og de muligheder medlemsystemet har for mere fortrolig udveksling i en lukket medlemskreds.

Indtil videre blot nogle  henvisninger som illustrerer arten at det, som afsnittet skal udvikles til.

 

Snart går det løs

Efterretning fra DS 2015

Inden længe går mange af os i gang med forårsklargøringen af båden. Og allerede nu i det tidlige forår drømmer mange af os også om den kommende sæsons sejlture. Nogle af os er allerede gået i gang med planlægning af sejlture og sommerferie.

På Dansk Sejlunions hjemmeside kan vi finde inspiration. På hjemmesiden har bådejere og sejlere, der søger oplevelse, en lang række muligheder i forhold til at finde viden om forårsklargøring af båd og inspiration til planlægning af sæsonens sejlads.

Ligeledes har man som medlem i Kerteminde Sejlklub en række medlemsfordele via vores medlemskab i Dansk Sejlunion fx tursejlerkursus

ds-tur-kursus

Se mere i denne artikel på Dansk Sejlunions hjemmeside: