Medlemsystem

Medlemsoplysninger

Består af :

  • Rettelser til stamdata og andre registeroplysninger (navne adresser, osv) sker i medlemsportalen.
  • Betaling af kontingent og andre tilmeldinger til medlemsfunktioner sker i medlemsportalen.
  • Udskrift af medlemskort sker i medlemsportalen
  • Læsning af bestyrelsesreferater sker i medlemsportalen

Der skiftes til medlemsportalen (Foreninglet) ved tryk på login knappen herunder.

Efter login kan der vælges stamdata opdatering, betalinger, dokumneter, medlemskort (samt log-ud)

Alle medlemmer har et brugerID i systemet, og det brugerID skal bruges ved login. BrugerID (din medlems identifikationen i systemet) er enten dit medlemsnummer eller din mailadresse.

Medlemsnummeret kan ses på kontingentopkrævningen som er udsendt med post.

Mailadressen står samme sted hvis den er kendt i systemet. Hvis den ikke allerede er kendt skal den sendes til klubbens kasserer, som sørger for at adressen indmeldes i systemet.

Mød kassereren på kontoret i mødetiden (onsdag 17-18) eller ring/skriv til kassereren for at give besked om din mailadresse hvis det ikke er sket tidligere.

 

Alle medlemmer får tildelt et systemgenereret password ved oprettelsen af mailadressen i medlemsystemet. Dette password bruges til login. Hvis man har glemt password kan man få et nyt forudsat mail adressen er oprettet.

Når man klikker på “medlemportal – loginlinket” (knappen ovenfor), kan man derefter trykke på ”Glemt kodeord”, hvorefter man vil få tilsendt en mail med et kodeord – på den indtastede mail adresse . Dette bruges til login sammen med mailadressen (eller medlemsnummeret hvis det foretrækkes).

En mailadresse kan godt deles af flere medlemmer (typisk en familie). I det tilfælde vil hvert medlem have eget medlemsnummer og eget kendeord. Hvis login sker med medlemsnummer er det klart medlemsnummeret stamdata der vises. Hvis login sker med en fælles mailadresse, er det password der afgør hvilket medlems stamdata der vises. Hvis der bedes om nyt password til en mailadresse der deles af flere, vil der tilsendes nyt password til alle der bruger denne mail adresse (alle familiemedlemmer).

 

Efter login ses feltet kodeord sammen med øvrige stamdata. Det anbefales, at man straks ændrer kodeordet til den kode man selv ønsker at bruge. Husk at kodeordet bliver mere sikkert jo flere tegn der indgår, og styrkes også ved brug af forskellige typer tegn (tal, bogstaver, specialtegn). Vøær også opmærksom på at password er personligt, og hvert familemedlem bør have sit eget password når man deles om en fælles mailadresse.

Der er også nogle supplerende oplysninger som du meget gerne må udfylde (fx oplysninger om båd for bådejere, mobilnummer).

Oplysningerne bruges ikke til andet end klubformål, og ingen oplysninger videregives uden specifik samtykke til tredjepart (dvs andre end sejlklubben og de organisationer og myndigheder som Sejlklubben er underlagt).

Hvis du har problemer med medlemssytemet eller vil have ændret eller registret mailadresse, skal du sende en mail til kasseren med oplysning om dig selv (navn, adresse, telefonnummer og evt ændringsønsker). Hvis du ønsker anden mail adresse registret skal den også fremgå af mail.

Sendes til kasserer {a} kerteminde-sejlklub.dk