Stævner

Stævner

Udvalget arrangerer åbne kapsejladser i Kerteminde Sejlklub for deltagere fra alle klubber.

Fast på programmet hvert år er:
SAILEXTREME som er det største jolle og ungdomsstævne. Finder altid sted i pinsen

FYNRUNDT er en distancekapsejlads rundt om Fyn, Sejles efter mange forskellige respitregler og normal besætninger samt shorthanded besætninger.

ÅRET MESTERSKABS sejladser Hvert år er Kerteminde Sejlklub vært for et eller flere mesterskaber i kølbåde og joller

Bemærk at der på forsiden af klubdsiden er henvisninger til alle årets stævner, og den henvisning opdateres omkring årsskiftet til næste års stævne.

Venlig hilsen
Sejladsudvalgene