Historien

4-SW-burgee-KS

Kerteminde Sejlklub stiftet 9. dec 1947.

KS-bro-syd-havnen

Kerteminde Sejlkub hos Dansk Sejlunion

1947 Klubben stiftes 9. december på restaurant Sølyst i Peder Møllerstræde med indmeldelse af 21 medlemmer. Klubstander forslag fra Ib Høj blev vedtaget.
1948 Første standerhejsning 6. maj ved Østhavnen (Bådeværftet). KS afholdt sin første Fyn Rundt med start 12. juni. Det blev også den sidste, idet nuværende Fyn Rundt (clasic) stammer fra Odense Sejlklubs startet 1934 og ikke fra Kertemindes egen oprindelige.
1949 Indmeldelse i Fyns Sejlunion
1950 Rasmussen, klubbens første formand, udnævnes til æresmedlem
1951 Bestyrelseskrav om brug af redningsvest ved kapsejlads mødt af sejlerprotester, og jollesejlerne arrangered egne kapsejladser uden redningsvest krav.
1952 Roklubben overvejer at bygge klubhus ved sydstranden, men opgives efter mange møder
1953 Klubben får egen bro udfor Dosseringen nr 20 og betaler selv 1/3. 42 medlemmer og 27 både
1954 Aftensejladser begynder at komme i system (torsdag senere flyttet til tirsdag) med start i havneløbet og udvalgte bundgarnspæle som faste mærker
1955 Et stille år med fællesture til Romsø og Reersø samt lidt arbejde med beddingen som de største begivenheder
1956  Så blev beddingen færdiggjort som medlems arbejde og et lån på 1500 kr, men uden offentlige tilskud
1957

 10 års jubilæum fejret 10. august på Pax (kuvertpris 7 kr)  og kapsejlads dagen efter. 11. august 1957 er altså dagen for klubben første eksterne kapsejlads efter studietur og oplæring i Nyborg. Fiskekutter “Olga” var dommerbåd og der deltog 14 sejlbåde fra Nyborg, 5 fra Kerteminde samt 15 motorbåde fra Nyborg og 5 fra Kerteminde i et præcisionsløb.

KS meldes ind i Dansk Sejlunion og pladsmangel ved broen gør at der er stop for optagelse af nye medlemmer.

1958  Klublokalet indvies bagerst i havnehuset (piratkroen og tidligere Mathis Cafe nu Boris cafe og grill). Loklalet var 12-14 m2
1959  Medlemstal vokset til 49. Skolesejlads vervejes men der er ikke penge til køb af båd.
1960  Flere deltager i Fyn Rundt fra Nuýborg og Korshavn. Hver båd fik udleveret 2 brevduersom på bestemte tidspunkter skulle sendes hjem med oplysninger om position, haverier osv
1961  Der etableres jollebro ved sydmolen. Klubben får to optimistjolle byggesæt fra Kolds savværk, og de bygges i dagligstuen til det Dolles Bådeværft som efterfølgende skulle nedrives. Klubben får senere yderlig en optimistjolle foræret og de tre både døbes Rip, Rap og Rup som de første klubejede både.
1962  
1963  
1964  
1965  KS indmeldes i DSO og afholder DM for optimistjoller
1966  Indkøb af ledsager båden JolleSkot til træning og stævner, og forældresejladsen JumboCup startes
1967  Christen Kold vinder optimist DM og bliver første klubmedlem som officiel mester
1968  
1969  Afholder DM for folkebåde med basis på Sydstranden (bureau, festtelt osv). Første Havnefest afholdes sammen med Roklubben og fiskeriforeningen. Klubben præsenterer første udkast til ny marian.
1970  
1971  Medlemstallet er nu 271 og klubben køber 2 Monark 606 til junior sejlerskolen
1972  Bygning af ny marina vedtages og de 4 Dæmpa kontorpavilloner opstilles som det klubhus der stadig eksisterer mange år efter og mange ombygninger efter
1973  26, maj indvies den nye marina
1974  Første klubblad udgives, 8 sider. Der er nu 400 medlemmer og stort arbejdspres på bestyrelsen. Klubben omorganisres til forretningsudvalg og repræsentantskab sammensat af mange aktivitetsudvalg. Denne basis organisation var meget levedygtig og princippet er ikke ændret siden. Året præget af blæst og “falde til” i ny marina.
1975  Færdiggørelse af Marinan (el og vand) uddybning af det tilsandede og forlængelse af jollebroen er der ikke penge til grundet lave afgifter. Otto “Slæver” Nielsen træder ud af materiel udvalget og ifølge generalforsamlingens referat vil man savne hans hyggelige kommentar når han om natten byder stormen trods for at udskifte “satans klejne, pilrådne, gennemgnavede fortøjninger, som en eller anden imerialistisk bonderøv af en søndagssejler og bolværksmatros f—-gale mig tror kan holde hans elendige plasy´tikbadekar med stakit, når det kuler op“. Det er tilladt medlemmer fra Nyborg Sejlforening og Motorbådsklub samt Kerteminde Sejlklub at anløbe og fortøje ved Marinehjemmeværnsskoen skajanlæg i Slipshavn, uden at færdes på området.
1976  Prioriterer ønsker til marinaforbedringer, Jolleplads og rampe, Læmole, Ophalingsfaciliteter, mastekran.
1977  Der indføres mærkning af både med marinaplads. Havnefogeden abefaler at der ikke parkeres på gangfliserne langs havnen. Stigende medlemstal (510) men trods klubaftener erder mange som ikke kender hinanden. Motorbådsklubben Amanda startes. Der indføres ny Scandicap 77 regel med mange ændringer.
1978

Protestmøde imod bådskat, Verandastuen ønskes møbleret lidt mere behageligt og der forhandles om juniorhus placering. Afgrænsningspæl ved nordre mole bliver svajepæl med pejling 208 mv til vindfløjen på vandtårnet. Den misvisende retning anføres på pælens top. På ophalingsdage lukkes vinterpladsen for kørende trafik.

1979  100 medlemmer til generalforsamlingen, ftensejladser ændres så Scandicap sejler tirsdag og klasse både om torsdagen.. Vedtægtsændring til to årlige generalforsamliger. Udsætning af både to lørdage i april. Bromøde for bro 2. 150 m dækmole 45 m øst for eksisterende mole vedtaget klar til næste sæson Afmærkes med sortflag og hurtigblink (rødt N og hvidt S)
1980  600 medlemmer, opfordring til flere bromøder for sammenholdets skyld. En del nedgang for klassebåde flytter sejladserne til onsdag.Havnefogeden får en assistent, el og vand på pladsen udskudt. Plan om ekstra bro i 1981. Ny forside på klubbladet, Svajepælen gik tabt i nytårsstormen, men ny nedrammet på samme plads.
1981  
1982  
1983  Klubhus udvidelser på dagsordenen. Ny måleregel vedtaget fra 1984 DH84. Stor tilgang af brætsejlere. Der plantes 45 rønnebær træer på marinaarealet
1984  Klubhuset får nyt køkken
1985  90 deltagere i aftensejladser  (102 året før). EM for X-79.
1986  DBO og windsurfing i KS regi. (Brætsejler udvalg). Vigtigt: nye toldregler. Opticup med 70 deltagere. Advarsel mod brugen af elektronisk navigation (radiopejlere og navigator) istedetfor at bruge hovedet.samt kompas og log/lod (søkortet skulle muligvis også nævnes). Folkebåd går ned efter bordfyldning i voldsom tordenbyge ved Boltsaks, at øse var som at spise suppe med gaffel. Besætning samlet op af tysk tursejler efter 1 1/2 time svømmetur. Justerede beskrivelser af udvalgsopgaver. klubbladet skifter til 6 årlige udgivelser
1987  Klubaften foredrag med Sven Billesbølle,Åge Mortensen stopper som sekretær efter 14 år,Samarbejde med Nyborg, Korsør og Skælskør om en fælles Storebæltssejlads.Kløverhage stenen aafmærket på 55.13.83/10.49.29 Kerteminde SejkklubAftenskole starter navigationsundervisning (tidligere Sejlerskolen). 40 års jubilæumsfest, klubbladet med 40 år omtale og gengivelse af 20 års jubilæumsskriftet. Business Cup afvikles med 48 hold
1988  Med Jacobine til Skotland og Orkney. Soling Projektet (Morten Henriksen, Jan og Per Eli Amdersen) får stillet Jackpot sparringsbåd til rådighed af DS. Problemer med motor betjening i ledsagerbådene (dvs Jolleskot). EfS lystønde Romsø Puller ændres. Skuffende sæson for Mini 12M med begrænset deltagelse og udvalget nedlægges.
1989  Pigesejlerne modtog pokal fra BYC. KS og KDY samarbejde om udtagelse til Admirals Cup.IMS er det nye sort indenfor rating. Savværksgrunden er udsat for diverse planer om hotel, kursuscenter, svømmehal og kædehuse. Klubben har en kamp for at bevare vinterpladser og håber på et masteskur. Bådedåb med nye Ynglinge. Romsø Rundt med kun 91 både mod 112 året før.. KS giver tilskud til bro på Musholm
1990 640 medlemmer,  Kontingent er nu 200 kr/halvår, dog 125 kr nedsættelse mulig efter ansøgning (pensionister og unge). Megen jolleafdelingsdebat, blandt andet om aktivitet og faciliteter (omklædning). Stort laser felt. Mange optimist sejlere 24 nye, OPTI-CUP i pinsen bliver internationalt stævne med 154 startende er det største DK stævne. DS indføre sejlknappen. Keeteminde Solingen på vej mod OL-92 og soling NOM. 80 KS-både deltog i OS Fynrundt. Samsø rundt sammen med BYC. (20 både). 19 både til pigesejladsrne., 21 til folkebådene, 73 tilmeldte kølbåde. Generalforamlingen vedtog t bygge et delvis opvarmet fjerde juniorhus.
1991  Vinteraktivitet hovmesterfisketur med TUT, rafleturnering og familietur til Gelting. Juniorhuset bygges, Albani matchrace,. JNOM for Opti og Europe med camping på savværksgrunden, hovmestercup og Havfruecup, 22 klassebåde og 60 kølbåde til aftensejladserne. Jolle klubmester Otto “slævesko” Nielsen,. Cabaret i eget telt vækker debat om klubliv.
1992 600 medlemmer, Leif “havnefoged” Larsen stopper og John Hakmann tiltræder. Hovmester fisketur TUT og Gelting udflugt traditionen fortsætter, Holmegaard platte nr 20 ophænges (skænket af H.C.Guldager) i klubhuset. OL-solingen Morten Henriksen med Jan og Per Eli Andersen kæmper for pladsen, men det blev Jesper Bank der kom afsted. 120 fremmødte til generalforsamlingen blev lovet et masteskur klar næste år. De mange medlemmer drøftede klubben, klubhuset og ønskerne til det.
1993  Klublivsdebatten fortsætter og ender blandt andet med forslag til ændringer i klubhus. Der optages video fra fokebådsejladserne, men det vides ikke hvor filmen er nu.Guldpokal med 72 både afviklet i Kerteminde for 4 gang samt DM i optimist holdsejlads
1994  Albani fonden skænker klubben en Snipe jolle til ungdomsafdelingen, OPI-CUP afviklet med 260 deltagere heraf 48 tyske, Jonas Warer vandt A-sejler, Match-race har i flere år været voksende med eget udvalg.og Business Cup. 16 laserjoller deltager i klubaften sejladserne
1995 Novemberstormen giver store skader på broer og både. Fører til undersøgelse af sætning af moler og debat om forhøjelse af moler. Eder med bygning af tværbroer for enden af først de sydlige broer med planker ned i vandet til dæmpning af sø der slår over molerne.
1996 Jens Eckardt deltager i Laser-jolle for KS ved OL i  Atlanta (Savannah). Slutplacering som nr 17 af 56 sejlere (nævnt som kuriosum, Ben Anslie blev nr 2). Synes at være eneste KS OL deltager, men ikke eneste fra Kerteminde som har været OL aktiv (fx deltog Jan Eli Andersen i samme OL i Soling, men for Skovshoved hos Stig Westergård, og Morten Henriksen har også været tilkytning OL-holdene)
1997  50. års jubilæum 7. dec, festligholdes til foråret
1998 Jubilæumsfest 28. marts. Der oprettes ungdomsfond med 90.000 kr fra jubilæumsmidler som startkapital.
Markering af 2 stk 25 års jubilæum, marinaen indvielsen og samarbejdet med Berliner Yacht Club
Som udløber af forbedringer efter stormskaderne bliver der etableret tværbroer for enden af bro 3 og 4 til dæmpning af bølger som slår over molen. Lignende er siden lavet ved de fleste broer.
2 ton kranen til trailer kølbåde bliver efter mange trængsler opsat med hjælp og støtte og bidrag fra mange i klubben.
Arrangerer DM for Ylva og Nordisk Folkebåd
Finn Nielsen udnævnes til æresmedlem.
Kerteminde Sejlklubs Venner stiftes 2. april kl 20:57
1999 Hovmester Helge og Ditte afløses af Marianne Skovsted.
Klubben etablerer officielt første hjemmeside i en økonomisk trængt periode.
En arbejdsgruppe præsenterer forslag til medlemsvenligt klubhus, hvilket debatteres på generalforsamling og resulterer i en del lokaleændringer.
Klubben afholder DM for drager, og herfra stammer moleøl talemåden “Ingen billet? Ingen Penge? Ingen øl. Næste”
2000 Fyn Rundt får start i Kerteminde i et samarbejde mellem Odense Sejlklub og Kerteminde Sejlklub.
Sejlklubbens Venner renoverer signalmasten, som knækkede ved nedtagningen, så det var en rettidig renovering.
Efter nogle års overvejelse startes Sailextreme som en sammenlægning af Opti-Cup (optimist joller) og KS-open (storjoller) som et fælles pinsestæbvne for alle ungdomssejlere.
2001 Ankrene foran klubhuset renoveres af Sejlklubbens Venner. De er oprindeligt skænket til klubben i midt-70 af Amtsparekassen. Ankeret stammer fra Englandskrigen i 1807-14 og er fundet ved Romsø, efterladt af en opankret enegelsk flåde, som måtte kappe linerne ved et pludseligt opstået uvejr.
2T kranen bliver godkendt af arbejdstilsynet og kan nu anvendes af alle efter instruktion.
Forslag om el-spil til mastekran sat i bero som unødig og teknisk komplikation.
2002 (Classic) Fyn Rundt fra Kerteminde afvikles for tredje gang, 220 deltagere som en ganske lille vækst giver tro på at det nye startsted er ved at være accepteret hos sejlerne.
DM for H-både med 47 deltagere. Et økonomisk godt år for klubben, som kassereren udtrykte det “så var alt der kunn egå godt gået godt, og alt der kunne gå skidt var ikke sket”.
2003 Debat om havneplaner, for hverken første eller sidste gang, da planer betyder øget fokus på investorer og boliger, og lavere prioritet til havneformål og maritim funktionalitet. Sagen om bebyggelse og plænens anvendelse til sejlstævner afgøres af domstolene.
2004 Kerteminde Havn (kommunen) udsender spørgeskema til alle fastliggere. Mange bemærkninger om belysning, redningsstiger, dækmoler, bådenbroerne tilsyand, spuleplads med udfældning, el-mastekran, havnepersonalets synlighed – specielt ved den meget urolige nordlige ende (bro 8-9 og især 10), masteopbevaring, service annoncering af arrangementer og faciliteter osv.
Simon Riber hyldes for sin vedholdende indsats til gavn for klub og marina med udnævnelse til æresmedlem.
2005 Både havnen og klubben anskaffer afrensningsudstyr til bundmailing. klubben indkøber med sponsorstøtte bagagevogne til broerne.
Klubbladet skifte redaktør (Finn Nielsen afgår, Frede Scherning tiltræder).
Aholder DM for junirbåde (samt et radiostyret modelbåds stævne).
Stormen 9. janiar betød væltede og sunkne både, og igen betænkelighed med marianens molers tilstrækkelighed.
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017 70 års jubilæum, Folkebåd 75 år jubilæumssstævne på 60 års dagen for klubben første kapsejlads.
2018  
2019  
2020  
2021  
2022 75. års jubilæum 9. december

 

Kongerækken, med personer

Æresmedlemmer

1950 Arne Rasmussen
1976 Henning Wind-Hansen
1989 Hervig Bach
1998 Finn Nielsen
2004 Simon Riber Kristensen

Formænd

1947-1949 cand. jur. Arne Rasmussen
1949-1952 Købmand Henning Dreier
1952-1953 Dyrlæge Baltsar Nielsen
1953-1961 Murermester E. Kieler Petersen
1961-1964 Maskinarbejder Otto Nielsen
1964-1967 Fabrikant Henning Wind-Hansen
1967-1969 Viceskoleinspektør Niels Jørgensen
1969-1976 Henning Wind-Hansen
1976-1980 Jørgen Skaadstrup Jørgensen
1980-1983 Klaus Kold
1983-1990 Finn Nielsen
1990-1993 Karsten Koch
1993-1998 Gorm Larsen
1998-1999 Hans Schultz
1999-2000 René Voss
2001-2003 Torben Jørgensen
2003-2010 Peer Schrøder
2010-2012 Dorthe Hindsgaul
2013-2020 Jørgen Larsen
2020- Vacant
   

Hovmester

1972-1972 Klubhus / restaurant etableres af 4 Dæmpa pavillioner
1973-1978 Karsten Madsen
1979-1979 Tom Haahr
1980-1980 Edith og Charles Laursen
1980-1996 Torben Emil Hansen
1996-1999 Helge og Ditte Jacobsen
1999-2011 Marianne Skovsted
2011-2014 Iben Germundsson og Finn Egebjerg Rasmussen
2014-2018 Mark og Pernille Møller
2019- Lene og John Carlsen
   

Pokalen Årets Sejler

Vandrepokal indstiftet i 1980 af fa, Henning Nielsen til en person, der har ydet en stor uegennyttig indsats for KS eller til en særlig flot præstation påkapsejladsbanen

1980 Aase Sørensen
1981 Erik Andreasen
1982 Finn NIelsen
1983 Berit Spanfelt
1984 Hervig Bach
1985 Peer Kruse
1986 Eivind Fink
1987 Erik Mielow
1988 Tenna Pedersen
1989 Team Fyn
1990 Nils Lykkesborg
1991 Henrik Kold
1992 Aksel Pedersen
1993 Jannie Trier
1994 Elke Spange
1995 Henning Wind-Hansen
1996 Jens Eckardt
1997 Jørgen Holm
1998  Lotte Wibling
1999  Morten Ulrikkeholm
2000  Jørgen Ellekilde
2001  Henrik Boye Petersen
2002  Egon Høeg
2003  Niels Juul Hansen
2004  Christian Stemann Andersen
2005  Dan Anker
2006  Tony Dall
2007  Jens Mohr Ernst
2008  Jens Thurøe
2009  Flemming Kold
2010  Erik Køster
2011  Natascha Saouma Pedersen og Kent Tobiasen
2012  Per Buch
2013  Valdemar K. Fransen
2014  Jørgen Sunke
2015  Kerteminde Sejlsportsliga
2016  Morten H. Grove
2017  Frede Schjerning
2018 Jørgen Larsen
2019 Steen Frederiksen
2020 Flemming Palm
2021  
2022  

Dokumenter:

 

Foto

EAogPLETogCM1

 

Guldpokal 1979, Erik Andreasen, Christian Maigaard, Jørgen “plet” Knudsen

hb bureau

 

Hervig Bach i Bureau med højtaler efterretninger til pladsen og publikum

kap64 hwh durck

Aftenkapsejlads banelederholdet 1964