Ungdom

Ungdomsafdelingen

Velkommen til Kerteminde Sejlklubs Ungdoms- og Jolleafdeling.

Det at sejle er en dejlig sport, der giver masser af motion og frisk luft, men det er i høj grad også en sport der lærer dit barn omgang med naturkræfterne, vand og vind – samt at bruge og respektere disse kræfter.

Gennem praktiske øvelser på vandet og undervisning lærer dit barn at observere og vurdere forskellige situationer (f.eks. vindforhold, risiko for sammenstød eller kæntring). Dernæst at træffe beslutning om, hvad der kan eller skal gøres for derefter at omsætte beslut-ningen til handling.
Gennem disse oplevelser styrkes dit barns selvstændighed og troen på sig selv.

På jollepladsen foregår mange aktiviteter, og da ingen kan håndtere sin jolle alene, kommer dit barn i kontakt med de andre børn. Der opstår meget hurtigt venskaber – og det sociale samvær udvikles.

MISSION OG FORMÅL
Vi vil skabe sejlere og sejlsportsledere for livet og herigennem gøre det sjovt og lettere, at blive fra sejler til elitesejler, gode trænere og elite stævnearrangør.

KS’s målsætning er, at skabe en aktiv og synlig jolleafdeling med engagement af både sejlere og forældre, udvikle sejlkundskaber og sikre kontinuitet til fremtidig sejlads i almindelighed, tilgodese den enkelte sejler med hensyn til kapsejlads og socialt samvær, styrke tilknytningen til Kerteminde Sejlklub, sikre Jolleafdelingens økonomiske fundament gennem aktiv deltagelse i bl.a. Sail Extreme og Havnefesten sammen med Kerteminde Sejlklub og rekruttering og fastholdelse af nye sejlere

Formålet med undervisningen af dit barn er primært, at styrke sejladsen dvs. udvikling af evner og færdigheder i beherskelse af optimistjollen under forskellige vejrforhold.

Denne lærdom er basisviden for al sejlads – både den turprægede og den kapsejladsprægede – i alle typer af joller/både, og den kan derfor videreudvikles ved skift til anden bådtype.

Venlig hilsen
Ungdomssudvalget

Se også vore Facebook gruppe:

Kerteminde Sejlklub er certificeret Ungdomsvenlig Sejlklub fra Dansk Sejlunion.

Beskrivelse af hvad der betyder.

 

2020 Meddelelser

Informationer og opslag fra ungdomsafdelingen

EM/VM udtagelsesstævne 20.-21. juni

Posted on17 jun 2020

Eftersom Dansk Sejlunions Grandprix stævner herunder Sailextreme er aflyst i år, foregår udtagelsen til EM og VM for optimister lidt anderledes end normalt. Landets dygtigste A-optimister sejlede 13.-14. juni i hhv Faaborg og Hellerup om at kvalificere sig til udtagelsesstævne i Kerteminde den kommende weekend 20.-21. juni. Det er således landest 34 mest formstærke A-optimister, som vi får besøg af i den kommende weekend.

Stævnet bliver afviklet efter et format, hvor alle gældende restriktioner overholdes. Formatet er udarbejdet af Optimist Class Denmark og Dansk Sejlunion.

Vi ser frem til en weekend med masser af sejlads!

Mvh
Jolleudvalget

 

Jollesejler 2020

Posted on03 mar 2020

2020 sæsonen nærmer sig, og vi skal snart på vandet!

Nye sejlere og deres forældre starter med en introduktionsaften torsdag den 16. april 2020 kl 18:30 i Kerteminde Sejlklubs Søsportscenter, hvor vi fortæller om at sejle jolle, og om hvordan man kommer i gang.

Introduktionen følges op med øvelser i Munkebo Svømmehal lørdag den 18. april kl 13:00-14:30.

Vi har sejler mandage og torsdage kl 17:30-19:30.

De første gange gennemgår vi blandt andet tilrigning af optimistjollen, sikkerhedsudstyr og prøver en optimistsimulator.

Har du spørgsmål kan jolleudvalget kontaktes på jolle@kerteminde-sejlklub.dk.

Vi ses!

Sejler2020

Nye ungdomssejlere

Posted on25 apr 2019

Intro til nye sejlere

Oplevelser på havet… BLIV SEJLER I 2019
 • Intro-aften torsdag den 25. april kl. 18.30 i Søsportscenteret, Marinavejen 6 i Kerteminde
 • Intro-eftermiddag i Munkebo Svømmehal søndag den 28. april kl. 15.30
 • Teoriaften i Søsportscenteret holder vi mandag den 29. april kl. 18.30
 • 1. træningsaften for nye sejlere torsdag den 2. maj kl. 17.30

 

 

Nye ungdomssejlere

Posted on10 apr 2018

Nye sejlere

Oplevelser på havet… BLIV SEJLER I 2018
 • Intro-aften torsdag den 19. april kl. 18.30 i Søsportscenteret, Marinavejen 6 i Kerteminde
 • Intro-eftermiddag i Munkebo Svømmehal søndag den 22. april kl. 15.30
 • Teoriaften i Søsportscenteret holder vi mandag den 23. april kl. 18.30
 • 1. træningsaften for nye sejlere torsdag den 26. april kl. 17.30

krabbeklub-2018-flyer

Kapsejladsledelse 2018

Posted on11 mar 2018

Dansk Sejlunione har udsendt nyhedsbrev til kapsejladslederne. Det indeholder oplysninger on nye statutter, startprocedurer og andet som kapsejladslederne vil benytte i 2018. Dermed er det naturligvis også af betydning for sejlerne i de sejladsr hvor arrangørerne følger de nye anvisninger, specielt til DM-sejladser.

Nyhedsbrevet gengivet herunder til orientering: DS-kapsejlads afsnit findes på ⇒ sejlsport.dk/kapsejlads

DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV

Til kapsejladsledere

 • Nye DM statutter

DM statutterne er revideret og de nye statutter er nu tilgængelige på sejlsport.dk.

De nye DM-statutter er forenklet for bedre at understøtte de enkelte klassers mulighed for at tilpasse mesterskaberne efter klassens behov og ønsker. Det betyder blandt andet mulighed for nye sejladsformater og én-dags DM’er eller en mesterskabsserie. Samtidig er krav til deltagerantal reduceret for et opnå et gyldigt mesterskab.

I ungdomsrækkerne er begrebet ”junior” fjernet og fremadrettet vil mesterskaberne være betegnet som UDM for aldersgrænser på 15, 19 og 23. I windsurfing vil UDM aldersgrænsen være 20.

Endelig er der lavet en revision af, hvilke klasser, der er godkendt til henholdsvis DIF-DM og DS-DM. OL-klasserne og de mest aktive, internationale klasser har DIF-DM, mens de mindre nationale klasser har DS-DM.

Find de nye DM-statutter samt oversigt over godkendte DM-klasser på www.sejlsport.dk/statutter

 • Indbydelse og sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet, således at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. Til dette formål er der på sejlsport.dk et afsnit vedr. indbydelser og sejladsbestemmelser, se www.sejlsport.dk/kapsejlads/regler/indbydelse-sejladsbestemmelser

Her findes vejledninger samt opdaterede skabeloner til indbydelse og sejladsbestemmelser. Bemærk at vi i forbindelse med brug af det ”Orange flag”, har vi valgt at følge anbefaling fra World Sailing, dvs. at det sættes mindst 5 minutter før varselssignalet. Dette er indarbejdet i skabelon til sejladsbestemmelser.

Læs om det ”Orange flag” på http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/kapsejladsleder/orange-flag

 • Virtuelt kontor

Det virtuelle kontor indeholder en masse formularer, skemaer og vejledninger der kan være nyttige i forbindelse med et stævne. ”Kontoret” er opdelt i Bureau, Bane og Protest. En række af dokumenterne er opdateret til denne sæson.

Det virtuelle kontor findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor.

 • Etisk Kodeks

Det er flere år siden at Dansk Sejlunion udarbejdede Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport (kapsejlads), men vi skylder at vi med jævne mellemrum nævner det. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport kan findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/etisk-kodeks.

 

Hjælperfest

Posted on26 feb 2018

crew-party

Kerteminde Sejlklub vil gerne fejre alle de frivillige, der i årets løb har givet en hjælpende hånd med i Kerteminde Sejlklub Derfor inviteres alle der har været hjælper på den ene eller den anden måde i sæsonen 2017 til fest.

Lørdag den 17. marts 2018 kl. 18.30 i Søsportcenteret.

Vi glæder os til at se rigtig mange til en hyggelig aften med god mad og drikke, underholdning og musik.

Medbring godt humør og lyst til hyggeligt samvær.

Tilmelding sker fra hjemmesiden senest mandag den 12. marts 2018.
Bemærk at der skelnes mellem tilmelding for medlemmer i Kerteminde Sejlklub, og tilmelding af hjælpere som ikke er medlem af Sejlklubben-

Med festlig hilsen

Festudvalget

Kontakt jolle {a} kerteminde-sejlklub.dk
Tilmelding:


Medlem af Sejlklubben


Ikke.medlem af Sejlklubben<


Generalforsamling

Posted on08 nov 2017

Kerteminde Sejlklub afholder efterårsgeneralforsamling

 • Hvordan: Dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11
 • Hvornår: Tirsdag 14. november 2017 kl 19.30
 • Hvor: Klubhuset Marinavejen 2, 5300 Kerteminde,

Indkaldelse

ks-2017h2-generalforsamling-indkald

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 10. november.

Modtagne forslag til dagsordenens pkt 4

Offentliggjort her på siden onsdag 8. nov kl 10.30.
Forslag modtaget inden mandag 6. november kl 19.30
Forslagstekst til download og udskrift gengivet i tilfældig alfabetisk rækkefølge (behandlingsrækkefølge fastlægges af dirigenten på genfs)

Referat vil blive tilgængelig på hjemmesiden sammen med øvrige referater, se ↔ Om Klubben eller → dokumenter

Referatet er endvidere publicert i Klubblag 2017 nr 6, som og kan hentes fra siden Om – Klubblad