8 nov 2017

Generalforsamling

Kerteminde Sejlklub afholder efterårsgeneralforsamling

  • Hvordan: Dagsorden ifølge vedtægterne, se → § 7-11
  • Hvornår: Tirsdag 14. november 2017 kl 19.30
  • Hvor: Klubhuset Marinavejen 2, 5300 Kerteminde,

Indkaldelse

ks-2017h2-generalforsamling-indkald

Inden generalforsamlingen er der fællesspisning kl. 18.00.
Tilmelding til spisning på tlf. 65 32 24 53 senest den 10. november.

Modtagne forslag til dagsordenens pkt 4

Offentliggjort her på siden onsdag 8. nov kl 10.30.
Forslag modtaget inden mandag 6. november kl 19.30
Forslagstekst til download og udskrift gengivet i tilfældig alfabetisk rækkefølge (behandlingsrækkefølge fastlægges af dirigenten på genfs)

Referat vil blive tilgængelig på hjemmesiden sammen med øvrige referater, se ↔ Om Klubben eller → dokumenter

Referatet er endvidere publicert i Klubblag 2017 nr 6, som og kan hentes fra siden Om – Klubblad