FM20

F-FM-base-1-400

Fynsk Mesterskab Folkebåd

29. – 30. august 2020

Som følge af udmeldinger fra Dansk Sejlunion om det gældende forsamlingsforbud på 100 personer indfører Kerteminde Sejlklub en deltagerbegrænsning til Fyns Mesterskaberne.

Begrænsningen vil indtil videre være på 25 kapsejlende både og 85 spisende sejlere.

Begrænsningen gennemføres som ”først til mølle”, dvs tilmeldinger accepteres i den rækkefølge de modtages og lukkes når grænsen er nået. Dette gælder også tilmelding til forplejning uafhængigt af bådens tilmelding.

Dette ændrer indbydelse og sejladsbestemmelser.

Yderlige praktiske begrænsninger og procedurer kan meddeles ved checkin.

Dette stævne administreres med Manage2Sail.

Det betyder, at indbydelse, al tilmelding, opslag, sejladsbestemmelser, resultater findes ved at følge dette link til ⇒ Manage2sail-FM20.

Tilmelding åbnet 28. juli 2020 med offentliggørelse af NoR (indbydelse) og foreløbig SI i M2S dokument opslag. Endelig SI offentliggøres og udleveres ved checkin.

Login til din Mange2Sail konto og eksisterende tilmeldinger sker på ⇒ M2S-login

M2S login

Tilmelding

  • Se ⇒ Manage2Sail og vælg enten oversigten med sejladser (Folkebåd) eller klik på knappen med “Tilmeld til dette stævne”
  • Betaling betyder at “indkøbskurven” lukkes. HUSK at vælge alle tilvalgsydelser (spisning) før du betaler.
    • Hvis du efter betaling får brug for yderligere tilvalgsydelser (flere morgenmad,stævnemiddag osv) skal du sende en besked til stævneledelsen som kan åbne din ordre for yderlige tilkøb, – hvis der er flere pladser tilbage.
  • Se evt generel orientering om ⇒ Manage2sail som brugt i Kerteminde Sejlklub.

Opslagstavle

  • Se ⇒ Manage2Sail og vælg “opslagstavle”, Til en begyndelse finder du indbydelsen her til download og læsning, Senere vil også sejladsbestemmelser og andre opslag findes her
  • Klik for at åbne vindue med opslagstavle ⇒ M2S Folkebaad Opslagstavle Display

Deltagerliste

Resultatliste

  • Se ⇒ Manage2Sail og vælg “resultater” som giver en aktuel resultatliste når stævnet er startet
  • Klik for at åbne vindue med automatisk opdatering af resultatliste ⇒ M2S Folkebaad Resultat Display

Praktiske oplysninger:

På denne Kerteminde-Sejlklub side formidles alene nogle praktiske oplysninger og informationstekster af uformel art.

Al formel information findes på ⇒ www.manage2sail.com

Indbydelse og program kan downloades her ⇓ Fyns Mesterskab Folkebaad Opslagstavle Dokumenter

Mindre ændringer vil kunne forekomme frem til tilmeldingsfristens udløb.

  • Tilmeldte både kan gratis deltage i Kertemindes onsdagssejladser i perioden omkring stævnet..

Fynsk Mesterskab 2020 meddelelser