11 mar 2018

Kapsejladsledelse 2018

Dansk Sejlunione har udsendt nyhedsbrev til kapsejladslederne. Det indeholder oplysninger on nye statutter, startprocedurer og andet som kapsejladslederne vil benytte i 2018. Dermed er det naturligvis også af betydning for sejlerne i de sejladsr hvor arrangørerne følger de nye anvisninger, specielt til DM-sejladser.

Nyhedsbrevet gengivet herunder til orientering: DS-kapsejlads afsnit findes på ⇒ sejlsport.dk/kapsejlads

DS_LOGO_A_4FARVE_POSITIV

Til kapsejladsledere

  • Nye DM statutter

DM statutterne er revideret og de nye statutter er nu tilgængelige på sejlsport.dk.

De nye DM-statutter er forenklet for bedre at understøtte de enkelte klassers mulighed for at tilpasse mesterskaberne efter klassens behov og ønsker. Det betyder blandt andet mulighed for nye sejladsformater og én-dags DM’er eller en mesterskabsserie. Samtidig er krav til deltagerantal reduceret for et opnå et gyldigt mesterskab.

I ungdomsrækkerne er begrebet ”junior” fjernet og fremadrettet vil mesterskaberne være betegnet som UDM for aldersgrænser på 15, 19 og 23. I windsurfing vil UDM aldersgrænsen være 20.

Endelig er der lavet en revision af, hvilke klasser, der er godkendt til henholdsvis DIF-DM og DS-DM. OL-klasserne og de mest aktive, internationale klasser har DIF-DM, mens de mindre nationale klasser har DS-DM.

Find de nye DM-statutter samt oversigt over godkendte DM-klasser på www.sejlsport.dk/statutter

  • Indbydelse og sejladsbestemmelser

Dansk Sejlunion ønsker, at arrangørernes indbydelser og sejladsbestemmelser skal være af ensartet og høj kvalitet, således at kapsejladsafviklingen i Danmark gennemføres på et kendt og velordnet regelgrundlag. Til dette formål er der på sejlsport.dk et afsnit vedr. indbydelser og sejladsbestemmelser, se www.sejlsport.dk/kapsejlads/regler/indbydelse-sejladsbestemmelser

Her findes vejledninger samt opdaterede skabeloner til indbydelse og sejladsbestemmelser. Bemærk at vi i forbindelse med brug af det ”Orange flag”, har vi valgt at følge anbefaling fra World Sailing, dvs. at det sættes mindst 5 minutter før varselssignalet. Dette er indarbejdet i skabelon til sejladsbestemmelser.

Læs om det ”Orange flag” på http://www.sejlsport.dk/kapsejlads/kapsejladsleder/orange-flag

  • Virtuelt kontor

Det virtuelle kontor indeholder en masse formularer, skemaer og vejledninger der kan være nyttige i forbindelse med et stævne. ”Kontoret” er opdelt i Bureau, Bane og Protest. En række af dokumenterne er opdateret til denne sæson.

Det virtuelle kontor findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/arrangoer/virtuelt-kontor.

  • Etisk Kodeks

Det er flere år siden at Dansk Sejlunion udarbejdede Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport (kapsejlads), men vi skylder at vi med jævne mellemrum nævner det. Etisk Kodeks for Dansk Sejlsport kan findes på www.sejlsport.dk/kapsejlads/etisk-kodeks.