DH Sejlads 2019

Sejladser 2019

Tilmelding er overstået for de fleste og resultatlisten er rykket op først på siden. Tilmelding står længere nede på siden.

Åben deltagerlisten ⇒ hos sailwave

Tidsplan fremgår af resultatlisten herunder og sejladsbestemmelserne.

For hver sejlads vil der være tre resultalister, løbsresultater, overaltresultat og pointstilling i året.

Dato
Tidpunkt 1. start
Dagens
Løbsresultat
Dagens
Overalt
Seriens
Løbsresultat
2019-04-30 kl 19.002019-04-30-l2019-04-30-o2019-04-30-s
2019-05-07 kl 19.002019-05-07-l2019-05-07-o2019-05-07-s
2019-05-14 kl 19.002019-05-14-l2019-05-14-o2019-05-14-s
2019-05-21 kl 19.002019-05-21-l2019-05-21-o2019-05-21-s
2019-05-28 kl 19.002019-05-28-l2019-05-28-o2019-05-28-s
2019-06-04 kl 19.002019-06-04-l2019-06-04-o2019-06-04-s
2019-06-11 kl 19.002019-06-11-l2019-06-11-o2019-06-11-s
2019-06-18 kl 19.002019-06-18-l2019-06-18-o2019-06-18-s
2019-06-25 kl 19.00 2019-06-25-l2019-06-25-o2019-06-25-s
2019-08-06 kl 19.002019-08-06-l2019-08-06-o2019-08-06-s
2019-08-13 kl 19.002019-08-13-l2019-08-13-o2019-08-13-s
2019-08-20 kl 19.002019-08-20-l2019-08-20-o2019-08-20-s
2019-08-27 kl 19.002019-08-27-l2019-08-27-o2019-08-27-s
2019-09-01 kl 10.002019-09-01-1-l2019-09-01-1-o2019-09-01-1-s
2019-09-01 kl 12.002019-09-01-2-l2019-09-01-2-o2019-09-01-2-s
2019-09-03 kl 18.302019-09-03-l2019-09-03-o2019-09-03-s
2019-09-10 kl 18.302019-09-10-l2019-09-10-o2019-09-10-s
2019-09-17 kl 18.302019-09-17-l2019-09-17-o2019-09-17-s
Årets point slutstilling20192019-overalt2019-fleet
2019-08-31 kl 09.00
Romsø Rundt 2019
Ikke med i serien
Start omvendt respit,
Deltagerliste uofficiel2019-RR resultat

Romsø Rundt er en distancesejlads med start i omvendt respit,
se https://www.kerteminde-sejlklub.dk/aftensejlads/romsoe-rundt-2019/


Resultater fra 2018 kan ses på Hjemmeside 2018

Resultater fra 2017 kan ses på Hjemmeside 2017

Resultater fra tidligere år kan ses på Hjemmeside Version 2008-15


santa-orc-seilas

KS-DH-kølbåde 2019 (Tirsdagssejladser)

Sejladsdokumenter:

Regler til download og udskrivning:

Indbydelse og Tilmelding:

Tilmeld venligst senest 22. april.

Indbydelsesoplysninger fremgår af denne side og sejladsbestemmelserne, herunder også sidste tilmeldingsfrist. Løbsinddeling laves 23. april på grundlag af de både der er tilmeldt på det tidspunkt. Senere tilmeldte både vil blive indplaceret i løb som det er muligt, uden at påvirke de løbsinddelinger der er sket 23. april.

Der skal udfyldes oplysning om skipper (ansvarlig ombord) og båden (også gerne DH-certifikatnummer) samt betales for tilmeldingen med betalingskort.

Senere kommer detaljeret deltagerliste med løbsindeling på resultatlisten nedenfor.

Tilmeldingen er samtidig en accept af regler og betingelser, og bekræftelse af at alle oplysninger er korrekte. Ved tilmelding opgives mailadresse og det accepteres dermed, at mailadressen kan benyttes til KS-DH-2019 relevante beskeder fra arrangør (tirsdagsudvalget) til deltagerne.

Send besked til kølbådsudvalget såfremt der er ændringer i oplysningerne i løbet af året. Arrangørerne kontrollerer DH-certifikatets gyldighed ved begyndelsen af sejladsserien, men ikke løbende i serien. Det er sejlerens pligt, at sikre båden er i overensstemmelse med certifikatet og at oplyse arrangørerne om ændringer i certifikat.

Ved udskiftning af certifikat (fx skift af båd eller væsentlige ændringer i sejlføring) afgør arrangørerne indplacering i nyt løb.

Tilmelding af båd og betaling til DH-aftensejladser sker i ForeningLet.

Tilmelding åbnet 22 marts 2019 med annoncering af NoR og SI samt kalender.

knap-foreninglet-tilmeld   ←  tryk på knappen for tilmelding i nyt vindue (fx fra smartphones)..
Eller brug tilmeldings billedet herunder:

Den tilhørende deltager liste kan vælges ved tilmelding, eller læses herunder indtil den er indsat i ⇒ sailwave sejlads oversigten.

Tider:

Tidsplan fremgår af sejladsprogrammet, hvor resultatlisterne også vises.

Der er planlagt start kl. 19.00 tirsdage til og med august (varselsignal til 1. start kl.18.55)

Der er planlagt start kl. 18.30 tirsdage i september (varselsignal til 1. start kl.18.25)

Kapsejladsweekend i efteråret

I år vil vi som noget nyt koncentrere weekendkapsejladsen omkring een weekend, nemlig den 31. august og 1. september.

Løradg 31. august sejles Romsø Rundt, hvor alle kan deltage, også turbåde uden kapsejladsbevis. Lørdag aften planlægges en lille fest, hvor vi kan hygge os sammen. Bemærk: Romsø rundt indgår ikke i resultatet for denne kapsejlads og tilmelding skal ske særskilt – annonceres også via hjemmesiden.

Søndag 1. september sejles to kølbåds kapsejladser med første start kl 10.00. Disse to sejladser indgår i sejladsserien for tirsdagssejladserne.

Sejlermøde:

I år vil der blive afholdt sejlermøde efter hver sejlads. Vi lægger an til en lille snak om aftenens bane, vejrforhold og sejlads. Det er hensigten, at en af sejlerne skal stå for snakken og give sin opfattelse af aftenens udfordringer og inddrage de interesserede.

Alle sejlere er velkomne til sejlermødet, ikke kun skipper og deltagere.

Tidspunktet for sejlermødet vil være 20 minutter efter sidste båd er taget i mål eller senest kl. 21:30.

Nye Gaster:

Gaster der kunne være interesserede i at sejle med om tirsdagen, kan rette henvendelse til kølbådsudvalget, så vil vi være behjælpelige med at finde en båd at sejle med.

Andre nyttige informationer:

rr15-flojo-prestart1

Se tilmelding-2018  Se Resultater-2018

Se tilmelding-2017

Se tilmelding-2016

DH-kølbåde 2019 Meddelelser

Opslagstavle:

Sektion Protester

Protest nr: Høring dato: deltager xxx yyyy, Vidner

Sektion Ændringer

Sejladsbestemmelser

Opslag x, 2019-mm-dd

tekst

Sektion Tidspunkter

Tekst

Andre nyttige informationer:

  • Indmeldelse i Kerteminde Sejlklub sker via hjemmesidens medlemsafsnit
  • DH måling af båd og sejl sker ved kontakt til klubmålerne
  • DH mål, websejler BEMÆRK at der kommer nye og retfærdige ratings idet DH vurderes og justeres hvert år inden udstedelse af nye certifikater

Sektion Vejrudsigter

Se ⇒ OM Vejret

Seneste meddelelse relateret til DH-sejladser

Dette er opslag og nyheder som er knyttet til KS DH-sejladser, men ikke nødvendigvis meddelelser som kun vedrører DH.

Aften kapsejladser

Posted on26 mar 2019

Der er åbnet for tilmelding til klub aftensejladserne for pigesejlere, DH-kølbåde og klassebåde (folkebåde).

Tilmelding og betaling sker i medlemssystemet Foreninglet, på samme måde som i 2018

Tilmeld på udvalg sejladssiderne ved klik på link herunder.

På tilmeldingssiderne finder du indbydelse, sejladsbestemmelser, sejladkalender, banekort og andre praktiske oplysninger..

Bemærk tilmeldingsfrister og husk rettidige fornyelser af klassebeviser, målebreve og andre formalia..

Når sejladserne er startet vil resultaterne vises samme sted.

  • Mandag Pigesejlads på → Pige2019
  • Tirsdag DH-kølbåd sejlads på → DH2019
  • Onsdag Folkebåd klassebådsejlads på → F2019

Hilsen

Kerteminde Sejlklub

Pigesejlerudvalget
DH-kølbådsudvalget
Klassebådsudvalget