Udlejning

Pris og retningslinjer for leje af klublokalet

i Det ny Klubhus Kerteminde Sejlklub.

Kerteminde Sejlklubs medlemmer kan leje klublokalerne i Det ny Klubhus. Der er dog krav om mindst 2 års samlet medlemsskab. Lokalerne må benyttes til private fester, og lignende.

Udlejning til ungdomsfester kan ikke finde sted.

Udlejning finder ikke sted i månederne maj til september.

Såfremt der serveres mad, skal maden købes i Kerteminde Sejlklubs restaurant, medmindre lejer selv laver maden.

Pris for leje af lokalerne er fastsat til 3.000,00 kr. I dette beløb er der slutrengøring. Betaling skal finde sted inden festens afholdelse.

Ovennævnte beløb skal indbetales på Kerteminde Sejlklubs konto: Reg.nr.: 3596. Kt.nr.: 713 2166.

 

Bookning finder sted ved henvendelse til formanden for klubhusudvalget.

Før ibrugtagning: Lokalerne med inventar gennemses for mangler, evt. skader og lignende.

Der forefindes service til ca. 50 personer. Der er tillige stole og borde til flere end 50 personer. Der må kun være op til 100 personer i lokalet. Der forefindes opvaskemaskine.

Toiletter forefindes i gangarealerne, der tillige er fælles med Kerteminde Kajakklub.

Badefaciliteter og toiletter i baderummene må ikke benyttes. Håndklæder, viskestykker, karklude, tabs og andre rengøringsmidler skal medbringes af lejer.

Efter brug: Der skal foretages en grundig oprydning med genplacering af stole og borde. Tomme flasker, dåser og andet affald bortskaffes af lejeren. Service skal være rengjort og lagt på plads. Borde skal aftørres. Kaffemaskiner skal være rengjorte.

Slutrengøring så som gulvvask og rengøring på fælles gangareal og toiletter foretages af Sejlklubben.

Lokalerne skal være rømmet senest kl.: 11:00 den efterfølgende dag, med mindre andet er aftalt.

Kerteminde Sejlklub.
Husudvalget

Ajourført 18. feb 2016

Udskriv og udfyld bestillingsblanket Udlejning-af-klubhuset062015

Afleveres til klubhusudvalget.

Retur til Klubhus