Scankap99 2020

Scan-kap 99 DM 2020

14-17 august 2020 Kerteminde Sejlklub

 
Tilmeld dig til stævnets mailingliste ved klik her

Scan-kap 99 2020

Stævneindbydelsen (Notice of Race) findes her.

Sejladsbestemmelser (Sailing Instructions v1.7) findes her. ( Sejladsbestemmelser Scan-kap 99 DM 2020 v1 )

Tilmelding (registrering) er åben og foretages via Kerteminde Sejlklubs Manage2sail tilmelding . I tilmeldingssystemet kan du også, uden at tilmelde, se aktuelle navne på de tilmeldte. Opdateres direkte ved tilmeldingsændringer.

Se også deltagerlisten fra resultatberegningssystemet. Ajourføres ved væsentlige ændringer.

Ved tilmelding (registrering) betales selve stævnegebyret online via kortbetaling.

Tillægsydelser som mad, camping og liggeplads kan vælges senere (der vil være link til dette i kvitteringsmail som automatisk udsendes af systemet). For betalbare tillægsydelser, vil opkrævning foregå online via kortbetaling.

Hvis man har problemer med dette kan stævnet hjælpe med at oprette, rette og slette tilmeldinger via vores administrationsmodul.

Kontakt stævneledelsen via mail.

Stævnets mailingliste er åben for tilmelding.

Du kan altid framelde og mailinglisten anvendes kun til stævne relaterede mail fra arrangøren.

7sm-icon-hus2

Check-In.

Stævnet starter når bureauet åbner for Check-In (registrering) torsdag kl 18, dvs fra det tidspunkt åbner også opslagstavlen med eventuelle rettelser til sejladsbestemmelser, og de foreløbige sejladsbestemmelser vil fra det tidspunkt være gældende.

Indtil da kan sejladsbestemmelser ændres blot med information om ændringen.

Ved check-in underskriver skipper en blanket med de oplysninger der er afgivet ved tilmelding. Oplysninger er rent praktiske adresseoplysninger og madbestillinger, men også oplysninger krævet i stævnets regler (identifikation af sejl der må bruges under stævnet, certifikat for bådens klassebevis som tjekkes på websejler.dk, eventuelt låneerklæring hvis ejeren ikke er ombord, klubmedlemskaber, forsikringsoplysninger. Med underskriften erklærer skipper at de afgivne krævede oplysninger er korrekte.


foto Ulrikke Bauer

Scan-kap 99 2020

Deltagerliste og resultatliste

Danmarksmester 2020 Scan-Kap 99

s99-medaljer

GULD – DEN nnn boatname

 • NN
 • NN
 • NN
 • NN

SØLV – DEN nnn boatname

 • NN
 • NN
 • NN
 • NN

BRONZE – DEN nnn boatname

 • NN
 • NN
 • NN
 • NN

DSC_0248

Fredagens sejladser:

XXXXXXXX

spilerbjergning-1

Tracking live fra sejladserne. Fra vikingtracking 651ae2a216-LogoVikingTracker

Lørdagens sejladser:

xxxxx

Se Vejrradar

Generelt:

Resultatliste Efter senest afviklede sejlads.

Protestfristen udløbet kl 16.00 og ingen protester modtaget. resultatlisten er således den endelige.

Vejrprognose fra DMI

s99-langelinie-2

Målekontrol, principper ved Scan-Kap 2020:

Kerteminde Sejlklub er som arrangører er ansvarlig for at tjekke målebreve, hvilket i praksis betyder at vi slår op på websejler og kontroller at båden har et gyldigt klassebevis. samtidig noterer vi om der er specielle anmærkninger (såsom motorben attrap med tilhørende kompensationsvægte). Dette er ifølge Dansk Sejlunions Målekontrolregulativ som anbefalet i statutter for Danske Mesterskaber.

Udover målebrevkontrol tjekker vi udfyldelse af numre på sejl der ønskes anvendt under stævnet.

Til støtte for Scan-Kap klassens opfølgning på klasseregler og til medvirken af en fair sejlads kan vi som arrangører løbende kontrollere udvalgte punkter fra klassereglerne efter hver enkelt sejlads. Det vil typisk være en stikprøvekontrol efter stævneledelsen egen udvælgelseskriterier.

Vi kan ved stikprøvekontrollen eksempelvis kontrollere

 • at der kun anvendes anmeldte godkendte sejl,
 • at der er permanente målemærker på riggen,
 • at der er den krævede aptering jvf klasseregler pkt 2,2 og at der ikke er tung flytbar ballast jvf klasseregler pkt 8,
 • at der er kompensationsvægte som angivet i klassebevis,
 • at der er væsentligt sikkerhedsudstyr herunder specielt anker og kæde/blyline.

Principielt kontrollerer vi tilstedeværelsen, men kontrolmåler ikke de enkelte emner. Kontrollen kan dække nogle af punkterne, men er ikke nødvendigvis afgrænset til netop de punkter.

Såfremt deltagere eller arrangør får begrundet mistanke om væsentlige afvigelser fra klasseregler derudover, kan der efter indgivelse af protest foretages egentlig kontrol måling jvf Dansk Sejlunions målekontrol regulativ. Kontrolmåling foretages af Klassens måler med bistand af Kerteminde Sejlklubs klubmåler.

Det er ikke praktisk muligt at foretage bådvejning under stævnet. Hvis der er måleprotest mod en båd som først kan afgøres efter stævnet, skal båden sejle med fulde rettigheder under stævnet, men resultatlisten reguleres efterfølgende når protesten er afgjort og mesterskabsplaketter omfordeles om nødvendigt.

Fortokninger, uhensigtsmæssigheder eller ændringer af Scan-Kap klasseregler er et anliggende for Scan-Kap klassen og er som sådan arrangøren og stævnet uvedkommende.

Scan-kap 99 2020

Diverse opslag og praktiske oplysninger.

Foreløbig tidsplan 14-17 august 2018:

Torsdag 14.08
 
18.00 – 21.00 Registrering
20.00 – 20.15 Stævneåbning ved Borgmester Hans Luunbjerg og skippermøde ved Baneleder Hans Friis
20.15 – 22.00 Sejlermøde og snak. Tjek af udstyr og både.
Fredag 15.08
 
07.00 – 08.00 Morgenmad og smør selv madpakker
07.30 – 08.30 Registrering
09.25 Varselssignal for første sejlads
Når alle både er i havn Moleøl
18.30 Aftensmad
Lørdag 16.08
 
07.00 – 08.00 Morgenmad og smør selv madpakker
09.25 Varselssignal for første sejlads
Når alle både er i havn Moleøl
18.30 Festmiddag
20.00 Præmieoverrækkelse
(forudsat reservedag ikke tages i anvendelse)
Søndag 17.08
 
09.25 Varselssignal for første sejlads
(hvis reservedag tages i anvendelse).
20.00 – 20.15 Seneste varselssignal

Se også

Spørgsmål, kontakt stævneledelsen via mail.

Billeder

????????????????????????????????????

Foto ved Ulrikke Bauer

Billederne af stævnet vises her på hjemmesiden. Vil du selv modtage disse billeder, tag kontakt til fotografen (helst på tysk eller engelsk). Stævneledelsen kan formidle kontakten.

scankap-logo

Sponsorer

Kerteminde Sejlklub

Kerteminde Sejlklub

Egmose Marine Center

Egmose Marine Center

Nyform

Nyform

Kerteminde Kommune

Kerteminde Kommune

Elvstrom Sails

Elvstrom Sails

Riggerne

Riggerne

North Sails

North Sails

Superbrugsen

Superbrugsen

Scankap

Scankap

Scankap 99 2020 Opslagstavle

Bulletin board