Scankap Sejlads


foto Ulrikke Bauer

Scan-kap 99 DM 2015

 

Deltagerliste og resultatliste

 

Danmarksmester 2015 Scan-Kap 99

 

s99-medaljer

 

GULD – DEN 147 Sort Sol

 

 • Henrik Ilsvard , ASC, Åbenrå
 • Søren Duedahl, ASC, Åbenrå
 • Søren Hansen , ASC, Åbenrå
 • Frank Kirkegaard , SSS, Svendborg

 

SØLV – DEN 129 Frk. Fast

 

 • Jens Fast , ASK, Århus
 • Palle Madsen, ASK, Århus
 • Henrik Andersen, ASK, Århus
 • Peter Westfal, SYC, Sønderborg

 

BRONZE – DEN 78 Provence

 

 • Christian Fogt Andersen, Snekken, Vordingborg
 • Benny Bruhn, Snekken, Vordingborg
 • Claus Bidstrup, FS, Farum
 • Christian Klimt-Møllenbach, Vikingen, Nykøbing F.

 

DSC_0248

 

Fredagens sejladser:

 

Solskin, ret lunt efterhånden som solen har fået magt. Vinden stabil østlig styrke 10 m/s plus/minus, og som ventet i den vindretning er der en del sø og bølger der kan styres på. Sejladserne afvikles støt og rolig, kl 13 cirka er 4. sejlads ved at være klar til at gå igang. Indtil videre er det ikke modtaget BFD eller UFD, og bådene har været jævnt fordelt på linien i starten. Banen ligger umiddelbart udenfor havnen og sejladserne kan følges fra restaurant terrassen.

 

Alt i alt meget flot sejldag for tilskuerne. Men Men. Det skal dog siges at det blæser godt og der tæres meget på kræfterne. Der har ikke været store skader endnu, men det kan komme efterhånden som grejet presses og kræfterne slipper op.

 

Status kl 14: 4. sejlads er på vej ind i sidste opkryds og derefter forventes 5. sejlads startet ca 14.30 og med målgang efter ca 1 times sejlads og dermed sejlerne i havn inden kl 16.

 

Og det skete så, i takt med at vindstyrken er gået nogle meter op. Spilergast gør klar til at bjerge fra toppen.

 

spilerbjergning-1

 

Tracking live fra sejladserne. Fra vikingtracking 651ae2a216-LogoVikingTracker

 

Lørdagens sejladser:

 

Der er sat udsættelse kl 07.40 grundet kraftigt torden vejr og skybrudsvarsel de nærmeste timer.

 

Lige nu kl 08 regner det meget kraftigt og springende vind.

 

Se Vejrradar

 

Udsættelse skudt ned kl 09.00 og start forventes hurtigst muligt efter kl 10. Og alle er sejlet på banen. Stadig østlig vind og startlinie kort udenfor havnen.

 

2015-08-15 Alle mand klar1       jh-afsejl-l-3s

 

 

 

kl 13.30 Efter 3 sejladser i tørvejr og støt højredrejende vind styrke 5 m/s plus-minus lidt gammel sø, er der nu trukket nyt regnvejr (uden lyn) område op med center øst for banen.

 

start63      start61
Dagens fjerde sejlads (og formentlig stævnet sidste) går i gang omkring kl 14 efter at drejet banen endnu engang.

 

regn-radar

 

Generelt:

 

Resultatliste Efter senest afviklede sejlads.

 

Protestfristen udløbet kl 16.00 og ingen protester modtaget. resultatlisten er således den endelige.

 

Vejrprognose fra DMI

 

s99-langelinie-2

Målekontrol, principper ved Scan-Kap DM 2015:

Kerteminde Sejlklub er som arrangører er ansvarlig for at tjekke målebreve, hvilket i praksis betyder at vi slår op på websejler og kontroller at båden har et gyldigt klassebevis. samtidig noterer vi om der er specielle anmærkninger (såsom motorben attrap med tilhørende kompensationsvægte). Dette er ifølge Dansk Sejlunions Målekontrolregulativ som anbefalet i statutter for Danske Mesterskaber.

Udover målebrevkontrol tjekker vi udfyldelse af numre på sejl der ønskes anvendt under stævnet.

Til støtte for Scan-Kap klassens opfølgning på klasseregler og til medvirken af en fair sejlads kan vi som arrangører løbende kontrollere udvalgte punkter fra klassereglerne efter hver enkelt sejlads. Det vil typisk være en stikprøvekontrol efter stævneledelsen egen udvælgelseskriterier.

Vi kan ved stikprøvekontrollen eksempelvis kontrollere

 • at der kun anvendes anmeldte godkendte sejl,
 • at der er permanente målemærker på riggen,
 • at der er den krævede aptering  jvf klasseregler pkt 2,2 og at der ikke er tung flytbar ballast jvf klasseregler pkt 8,
 • at der er kompensationsvægte som angivet i klassebevis,
 • at der er væsentligt sikkerhedsudstyr herunder specielt anker og kæde/blyline.

Principielt kontrollerer vi tilstedeværelsen, men kontrolmåler ikke de enkelte emner. Kontrollen kan dække nogle af punkterne, men er ikke nødvendigvis afgrænset til netop de punkter.

Såfremt deltagere eller arrangør får begrundet mistanke om væsentlige afvigelser fra klasseregler derudover, kan der efter indgivelse af protest foretages egentlig kontrol måling jvf Dansk Sejlunions målekontrol regulativ.  Kontrolmåling foretages af Klassens måler med bistand af Kerteminde Sejlklubs klubmåler.

Det er ikke praktisk muligt at foretage bådvejning under stævnet. Hvis der er måleprotest mod en båd som først kan afgøres efter stævnet, skal båden sejle med fulde rettigheder under stævnet, men resultatlisten reguleres efterfølgende når protesten er afgjort og mesterskabsplaketter omfordeles om nødvendigt.

Fortokninger, uhensigtsmæssigheder eller ændringer af Scan-Kap klasseregler er et anliggende for Scan-Kap klassen og er som sådan arrangøren og stævnet uvedkommende.

Bulletin Board

Scan-Kap DM live tracking

Posted on14 aug 2015

Scan-Kap sejladserne kan følges på vikingtracker <– Klik på link.

Man kan også møde op på havnen og følge sejladser far molen, da den østlige vind 10 m/s gør at startlinien ligger tæt på havnen.

sc99-sponslogo-elvstrm scankap-logo

 

Scankap 99 DM 2015, sejlbestemmelser revideret

Posted on04 aug 2015

04-08-2015

Der er ændret navn for stævneleder, og derfor er sejladsbestemmelser og indbydelse udgivet i ny version.

Se Sejladsbestemmelser Scan-kap 99 DM 2015 v1-6 og Indbydelse Scan-kap 99 DM 2015_v2.

Navneskiftet er eneste ændring.

 

13-08-2015

SI ver 1.7, Der er tilføjet mulighed for tracking i elektronisk kommunikation, og i antal fratrækker er fjernet et fejlagtigt “to” så SI og NoR begge har 1 fratrækker ved 5 sejladser og derover.

Scankap 99 DM 15 Bulletin Board opslag

Posted on09 jul 2015

Her vises service kopi af sejlads beskeder opslået på stævnets opslagstavle.

Disse indgår i stævnets regelsæt og vil være suppleret af sociale og andre uformelle meddelelser der findes andetsteds.

En manglede eller fejlagtigt gengivet besked fra den officielle opslagstavle ved bureau, vil og kan ikke være grundlag for protest eller anmodning om godtgørelse.

Opslagene er her vist kronologisk med nyeste først.