9 jul 2015

Scankap 99 DM 15 Bulletin Board opslag

Her vises service kopi af sejlads beskeder opslået på stævnets opslagstavle.

Disse indgår i stævnets regelsæt og vil være suppleret af sociale og andre uformelle meddelelser der findes andetsteds.

En manglede eller fejlagtigt gengivet besked fra den officielle opslagstavle ved bureau, vil og kan ikke være grundlag for protest eller anmodning om godtgørelse.

Opslagene er her vist kronologisk med nyeste først.