4 aug 2015

Scankap 99 DM 2015, sejlbestemmelser revideret

04-08-2015

Der er ændret navn for stævneleder, og derfor er sejladsbestemmelser og indbydelse udgivet i ny version.

Se Sejladsbestemmelser Scan-kap 99 DM 2015 v1-6 og Indbydelse Scan-kap 99 DM 2015_v2.

Navneskiftet er eneste ændring.

 

13-08-2015

SI ver 1.7, Der er tilføjet mulighed for tracking i elektronisk kommunikation, og i antal fratrækker er fjernet et fejlagtigt “to” så SI og NoR begge har 1 fratrækker ved 5 sejladser og derover.