Nyheder

Sticky Post

Forpagter til Restaurant Kerteminde Sejlklub søges

Posted on10 maj 2021

Kerteminde Sejlklub søger en ny forpagter, der har lyst til at give sejlere og byens borgere et godt måltid mad.

Du får Kertemindes bedste beliggenhed til din rådighed i Kerteminde Marina, hvor der i nær fremtid vil ske en spændende udvikling, og du kan dermed selv skabe rammerne for et aktivt sted.

Har du brug for yderligere information, kan du kontakte Villy Hansen på telefon 2972 2123 eller se nærmere her: Annonce

Ansøgning sendes til klubhus@kerteminde-sejlklub.dk

Afriggersejlads den 2. oktober 2021

Posted on15 sep 2021

Sæsonen er ved at være slut og afslutningen skal markeres med årets afriggersejlads.

Ligesom de sidste par år vil vi sejle om kap i ens både. Sejlerskolen stiller H bådene til rådighed hele dagen.

Der arrangeres sejlerstævne med flere løb, hvor man kan kvalificere sig til Medal race, hvorefter vinderne vil kunne kåres.

Der bliver plads til højst 15 besætninger á 3-4 personer. Tilmelding foregår efter ”Først til mølle” princippet og der lukkes for tilmeldinger, når der er fyldt op.

Program:

9.00: fælles morgenmad og briefing i Hallen ved det nye klubhus

10.00 første start.

Det tilstræbes at der gennemføres flest mulige sejladser. Hver kapsejlads vil være af ca. 20 minutters varighed. Udskiftning af besætninger foregår på vandet.

Ca. 16.00 Afslutning, kåring af vinderbesætningerne. Grill pølser + moleøl.

Det koster 50 kr. per besætning at deltage. Deltagergebyr er inklusive morgenmad, pølser og moleøl. Deltagergebyret betales på dagen på mobilepay 50542.

Husk: Madpakke og drikkelse til frokosten

Tilmelding senest den 25/9-21 kan ske på sms telefon 41425941. Oplys antal deltagere, deltagernes navne og navn på ”Teamet” .

Vi ses til en god dag på vandet

Kølbådsudvalget

Spændende info-møde torsdag den 9. september i Søsportscentret kl. 19.00

Posted on26 aug 2021

Som nævnt i det sidste nyhedsbrev, har Danish Contender Assosciation (Dansk Contenderklub) spurgt om Kerteminde Sejlklub vil afholde VM for klassen i juli måned 2023.

Det er et stort arrangement, som vil sætte Kerteminde Sejlklub og byen på sejlsportens verdenskort, og vil kræve en del hjælpere både på land og vand.

Derfor vil vi indkalde til et informationsmøde torsdag den 9. september kl. 19.00 i Søsportscenteret.

Der vil også være repræsentanter til stede både fra Danish Contender Assosciation og Destination Fyn, som også finder denne event interessant både for Kerteminde og Fyn og derfor også vil hjælpe os.

Klubben vil være vært med kaffe, øl eller vand.

Vel mødt!

Med venlig hilsen

Hans Jørgen Ellekilde (Næstformand)

Henrik Møhl (Klassebådsformand)

Morten Grove (Medier og kommunikation)

 

Næsten 100

Posted on23 aug 2021

…tilmeldte OK-joller til weekendens Danmarksmesterskab her i Kerteminde Sejlklub.

Der er også tilmeldte fra både Tyskland, Sverige, Norge og Polen, så i princippet er der lagt op til et internationalt stævne, men kun en dansker kan blive officiel danmarksmester.

Dansk OK-Jolle klub er Danmarks største jolleklasse for voksne. Klassen har over 150 aktive medlemmer, og de seneste 10 år er klassen vokset støt hvert år og er blevet meget populær med 40 – 60 deltagere til stævnerne rundt omkring i landet. Ok-jollen er en klassisk dansk jolle, som stammer tilbage fra slutningen af 1950´erne, og er utrolig populær igen.

Turismens Venner hjælper os med bespisningen af alle sejlerne henover over de tre dage, og det er en stor hjælp

Følg stævnet her: LINK 

Fotograf: Sam Jedig

Havnefesten er desværre aflyst

Posted on26 jul 2021
Forretningsudvalget informerer:
 
Som det nok er medlemmerne af Kerteminde Sejlklub bekendt er Havnefesten 2021 desværre aflyst.
 
Som vist i annoncer var der forhåndstilmelding og separate billetter for hver dag.
For at begrænse risikoen for klubberne var det besluttet, at der senest den 17. juli 2021 skulle være solgt billetter for kr. 300.000 kr. 
 
Dette mål blev ikke nået. Derfor blev arrangementet aflyst.
 
Desværre har det ikke været muligt at få gratis afbestillingsret på alle kontrakter.
 
Det betyder at Roklubben og Sejlklubben nok kommer til at dele et underskud på skønsmæssigt 50.000 kr

Husk at vende skiltet når I tager på ferie

Posted on26 jul 2021
Kerteminde Havn og Kerteminde Sejlklub beder pænt om at huske at vende pladsskiltet til grøn, når I tager på ferie.
Der er desværre en række røde pladser, som står tomme.
 
Husk at I kan ringe på 65 15 15 37 eller skrive på havn@kerteminde.dk og bede om at få vendt skiltet dagen før I kommer hjem. så skal havnens venlige personale nok vende jeres skilt, så pladsen er klar til jer.
 
På vegne af forretningsudvalget

Forslag til generalforsamlingen 21.juni

Posted on16 jun 2021

Nedenstående forslag bringes op på generalforsamlingen:

Generalforsamlingen bemyndiger Forretningsudvalget (Henrik Møhl, Lars Hansen og Hans Jørgen Ellekilde) til i fællesskab at sælge Kerteminde Sejlklubs klubhus på Marinavejen2, 5300 Kerteminde (beliggende på lejet grund), og at indgå og underskrive alle nødvendige aftaler herunder skøde i denne forbindelse.

Salget skal ske til en minimumspris af kr. 2,0 mio. og med overtagelse senest 1. januar 2022.

Denne fuldmagt er gældende indtil 31. december 2021    

Baggrund og begrundelse for forslaget:

Kerteminde Sejlklubs klubhus på Marinavejen 2 (gl. klubhus) har gennem årene rummet såvel klublokaler som (bortforpagtet) restaurant.

Restauranten har tidligere også tjent som samlingspunkt efter aftenkapsejladser og kapsejladsarrangementer. Dette har ændret sig, så det primære samlingspunkt nu er Søsportcentret.

Det har været sværere og sværere at finde forpagtere til restauranten, og den sidste forpagter måtte opgive at genåbne efter Corona-nedlukningerne.

Det har været forsøgt at skaffe en ny forpagter, men det er ikke lykkedes at finde en. Derimod er der kommet enkelte tilkendegivelser om interesse for køb.

Derfor har forretningsudvalget indhentet en vurdering af huset fra Nordical (tidligere Nybolig Erhverv).

I mange Marinaer har det tidligere været sejlklubben, der har haft restauranten. Nu overgår flere og flere restauranter til Marinaens ejere (havn eller kommune).

Vi må også i Kerteminde erkende, at restaurantdrift ligger fjernt fra Sejlklubbens naturlige aktiviteter. Aftaler om begunstigelser til klubmedlemmerne har ikke fungeret tilfredsstillende, og kan også let være i modstrid med ønsket om at få markedspris for forpagtningen.

I gennemsnit over de senste 5 år har forpagtningen givet et overskud på 50.000 – 60.000 pr år efter at normale vedligehodelsesarbejder har været betalt. Derimod har der ikke været afsat beløb til større renoveringer, som må forventes i de kommende år.     

 Med sejlerhilsen
Repræsentantskabet

Sejlsportens kongeklasse besøger Kerteminde.

Posted on14 jun 2021

I ugen fra den 21. juni og frem til den 27. juni får Kerteminde besøg af sejlsportens kongeklasse: 12mR-bådene.

Kerteminde Sejlklub, som i samarbejde med 12mR-klassen i Danmark, har indbudt til stævnet, forventer ca. 4-5 både fra Tyskland og Danmark vil dyste på Kerteminde Bugt lørdag den 26. og søndag den 27 juni.

Båden Wings er allerede ankommet og Vim vil ankomme mandag den 14. eller tirsdag den 15. juni, så allerede nu er der en sjælden spændende mulighed for at besigtige de flotte både ved Ndr. Havnekaj i Kerteminde Havn. Wings og Vim vil også deltage i Kerteminde Sejlklubs aftensejlads den 15. juni og har indbudt en del lokale bekendte fra Kerteminde Sejlklub til at være med.

12mR-klassen har i de senere år oplevet en opblomstring, og der sejles stævner i både i Europa og USA. I Danmark er der i øjeblikket 5 12mR-både: Thea, Vanity V, Wings, Vim og Kiwi Magic, hvoraf de sidste tre er tilmeldt stævnet på nuværende tidspunkt. Også den tyske båd Jenetta er tilmeldt.

De fleste af 12mR-bådene er bygget før 2. verdenskrig, og var den bådtype, der blev anvendt i den prestigefyldte Americas cup, i de gode gamle dage, inden de eksotiske materialer og bådtyper tog over.

Det er fantastiske smukke klassiske både med en længde på ca. 22 meter, en mastehøjde på ca.  30 meter og med besætninger på 16 personer.

Stævnet i Kerteminde er en af optakterne til verdensmesterskabet i Helsinki i Finland for 12mR-klassen, der afvikles i august måned.

Generalforsamling 21. juni kl. 19:00

Posted on07 jun 2021

Kære medlem
Det ser nu ud til, at forsamlings restriktionerne hæves yderligere, således det er muligt at afholde den udsatte generalforsamling, som normalt afholdes i marts måned.
Derfor indkaldes hermed til generalforsamling den 21. juni kl. 19:00 i Søsportscenteret med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Repræsentantskabets beretning for den forløbne periode
  3. Forelæggelse af regnskab for 2020 til godkendelse
  4. Orientering om ændret struktur af klubbens organisation
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Forlæggelse af budget for 2021 til godkendelse.
  7. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende kalenderår
  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til godkendelse, skal være repræsentantskabet i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Repræsentantskabet opslår eventuelle forslag på hjemmesiden senest 4 dage før generalforsamlingen.
Regnskabet for 2020 kan ses på klubbens hjemmeside under medlemssystem – dokumenter.

Med sejlerhilsen
Repræsentantskabet

Aflysning af weekend tur 8.-9. maj

Posted on04 maj 2021

Efter nærmere vurdering ift. Dansk sejlunion og Sundhedsstyrelsen anbefalinger, om socialearrangementer, har vi set os nødsaget til at aflyse den kommende weekendtur i turudvalget.

Vi ser meget frem til weekendturen den 18.-19.-20. juni, i håb om at vi må være sociale sammen.

Ohøj fra Turudvalget

”Light-udgave” af Tune Up i Kerteminde den 24.-25. april.

Posted on30 apr 2021

I dejligt solskin, let til frisk vind fra nord fik vi i Kerteminde gennemført årets Tune Up

På grund af Coronarestriktioner kunne det oprindelige program ikke gennemføres, men vi havde alligevel nogle gode intense og lærerige dage på vandet hvor de to baneledere Bjørn Stephensen, Verner Vestergård og coach Morten Henriksen førte ”taktstokken”.

Vi var 16 Folkebåde på vandet, fik gennemført 30-35 starter i perfekt vejr, hvor man kunne prøve taktikker og strategier af, uden omkostninger for et resultat, – en ganske god måde at prøve nogle ting af på, som man ikke altid tør til et stævne.

Konceptet med 2 prøvestarter med hurtige tilbagekaldelser og en ”rigtig” 3. start med et helt opkryds og en lænser tilbage til gaten fungerede rigtig godt, og så en ny omgang forfra igen.

Kommunikationen sejlere og baneledere imellem var rigtig god via VHF´en, så alle var med på, hvad ”der var gang i”.

Begge dage blev afsluttet af Morten Henriksen med en kort og lærerig evaluering, hvor man kunne tage gode tips med hjem efter behov.

Også tak til Peter Brøgger, som kom forbi om lørdagen og tog nogle fine billeder.

Så alt i alt var det en perfekt måde at starte sæsonen på, som vi vil gentage til næste år.

/Henrik Møhl

Kerteminde Sejlklub

Forklaring på Corona-sejladsbestemmelserne.

Posted on28 apr 2021

I tirsdags fik vi endelig taget hul på aftensejladserne. Desværre under corona-restriktioner. Disse kan enhver sejler nemt argumentere for, er lidt overdrevent forsigtige. Men vi, i sejladsudvalget har besluttet at vi ikke vil forsøge at bøje reglerne. Derfor sejles der, indtil videre efter de bestemmelser man ser, hvis man trykker på “Corona-bilag” under sejladsbestemmelserne. Det betyder også, vi skal se helt bort fra de normale sejladsbestemmelser. Jeg vil her kort forklare banesystemet:

Begynd med at tage din nye regelbog og slå op på side 177, som viser alle signalflagene. De små både skal lære sig, flag a,b og c, og de store både flag d, e, og f. I Corona-bilaget er der vist 6 baner, benævnt a,b,c,d,e og f. Før start vil dommeren hejse enten flag a,b, eller c for at fortælle hvilken bane de små både skal sejle, samt enten flag d,e, eller f, til de store både. Under flaget vil der være enten et grønt, eller et rødt flag, som fortæller om vi skal styrbord, eller bagbord rundt. Hejses, f.eks 2 røde flag betyder det at de små både sejler bane B, og at de skal bagbord rundt. Det er en god ide at medbringe en kikkert. 

Startproceduren er helt standard: 

10 min før de store både starter hejses talstander 1. 4 min før kommer P op, 1 min. før hives P ned igen, og når også talstander 1 hives ned, går starten.

for de små både ligeså, bortset fra at det er talstander 2 de bruger.

Hilsen Flemming Palm, på vegne af Kølbådsudvalget.

 

Liga Tune Up!

Posted on27 apr 2021

Kerteminde Sejlklubs ligahold var i weekenden til Liga tune-up i Thurø, for at banke vinterens rust af og mærke formen inden det første liga stævne d. 13-14 Maj i Middelfart.  
Den perfekte scene var sat ud fra den sydfynske havn med sol fra en næste skyfri himmel, 6-8 m/s og 11 kampklare hold, heriblandt flere fra ligaens 1. division som Kongelig Dansk Yacht klub, Københavns Amatør Sejlklub og Svendborg. 
Efter 9 gode sejladser, hvor vi genfandt ”formen” og lavede gode og bitre erfaringer kunne vi erkende at vi sluttede stævnet som 2’er efter KDY på en flot første plads.  
Efter en flot dag på vandet med god kapsejlads og et resultat vi kan være tilfredse med, kan vi næsten ikke vente på resten af sæsonen.  
Tak til Thurøe sejlklub for et godt planlagt stævne i sikker corona stil.  

Team HYDAC Kerteminde 
Balder, Magnus, Sejer og Thomas 

      

Onsdagssejlads for Folkebåde den 21/4 aflyses

Posted on20 apr 2021

Dommerbåden Fayard er ikke klar og derfor ikke søsat.

Nogle har meldt fra på grund af vejrudsigten med mulighed for 12-14m/sek, YR lover helt op til 17m/sek i pustene og andre er endnu ikke klar, så der vil kun være 3-4 både tilbage, som også er tvivlsomme.

Beklager, – vi ses næste onsdag.

1 2 3 18