Sailextreme Praktiske oplysninger

wptab-one-page-upskift-til-en

Sailxtreme 2015

Generelle praktiske informationer om havneareal, camping, program osv.

Skriv til stævneledelse pr mail hvis du har spørgsmål eller særlige ønsker.

  • Vejrudsigter:


Hvis du ønsker en lokal vejrudsigt, kan du bruge www.dmi.dk.
Se også:

  1. FCOO Forsvarets Center for Opererativ Oceanografi
  2. DMI-ocean DMI ocean og is service, som har en animationsmulighed
 • Program

program SX Program deltager publikum

 • Google Maps

Hvor ligger marinaen i forhold til indfaldsveje.

Bemærk at Marinavejen 2-6 er spærret for biltrafik under stævnet.

 

 • Bureau

Skitse over sejladsbureauet Marinavejen 6

sx15-plan-hus7m-banner-nyhus

 

 • Landplads

Skitse over det samlede marinaområde.

Bemærk at det er vigtigt at camping anvisninger overholdes.

DVS

 • INGEN camping- eller teltvogne (camplet) på teltområdet
 • Overhold myndighedskrav til afstand mellem enheder.
 • Bådtrailer (RIB) parkeres længst væk på pladsen eller ved Roklubben på Odensevej nr 36-38

 

sx15-plan-land —-> NORD

Som ovenstående

blot vist med Nord opad

marina-kort

 

 
Generelle informationer og dette stævne og den serie resultaterne bruges i.

Junior Grand Prix stævnerne er

09. – 10. maj Vallensbæk Sejlkub
Stævneside
Indbydelse
Tilmelding
23. – 24. maj Kerteminde Sejlklub
Stævneside
Indbydelse
Tilmelding
06. – 07. juni Yachtklubben Furesøen
Stævneside
Indbydelse
Tilmelding

 

___________________________________________________

Medhjælper dokumenter med program og tidsplan for hjælpere.

SX15 Optimist A pulje/flight

Posted on23 maj 2015
Søndag puljeindeling er dateret søndag kl 07.40 Sunday flight assignment is datedSunday 07.40 Puljeinddeling for Optimist A Flight Assignment Optimist A

Opslag / Note nr.: 5

Posted on23 maj 2015
Område / Area: C Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 21.00 Skippermøde for C-optimist Der afholdes skippermøde for C-optimist foran sejlsportscentret.: Lørdag kl. 10.00 Søndag kl. 8.30   Skippers briefing – optimist C Skippers briefing for C-optimist will be In front of the sailing centre: Saturday at 10.00 Sunday at 8.30...
Read More

Opslag / Note nr.: 3

Posted on22 maj 2015
Område / Area: E Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00  Ændring af sejladsbestemmelser for Laser Tidsfristen angivet i sejladsbestemmelsernes punkt 13.1 ændres for Laser fra 60 til 90 minutter. Change to the sailing instructions for Laser The time limit in SI 14.2 is changed from 60 minutes to 90 minutes...
Read More

Opslag / Note nr.: 4

Posted on22 maj 2015
Område / Area: D Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00  Ingen deltagelse af Yngling På grund af for få tilmeldte aflyses sejladserne for Yngling. No participation of the Yngling Due to a too low number of entries, the regatta will be cancelled for Yngling.   sx15-Opslag 4 PDF for print...
Read More

Opslag / Note nr.: 1

Posted on22 maj 2015
Område / Area: B + E Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00 Ændring af baneområde for Zoom 8 og ændring af baneskitser for bane B og E Efter anmodning fra DZA sejler Zoom 8 på bane B i stedet for bane E. Baneskitserne for de to baner samt kort over...
Read More

Opslag / Note nr.: 2

Posted on22 maj 2015
Område / Area: A Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00  Ændring til sejladsbestemmelser for A-optimist Sejladsbestemmelsernes punkt 5.1 ændres til: Klasse                Max antal sejladser i alt     Max antal sejladser pr dag A-optimist                       8                                    4 ————- This note corrects an error in the Danish version of the sailing instructions. This does...
Read More