22 maj 2015

Opslag / Note nr.: 1

Område / Area: B + E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

Ændring af baneområde for Zoom 8 og ændring af baneskitser for bane B og E

Efter anmodning fra DZA sejler Zoom 8 på bane B i stedet for bane E. Baneskitserne for de to baner samt kort over kapsejladsområderne ændres til vedlagte.

Change of race area for Zoom 8 and change of course configuration for race areas B and E

Following a request from the Danish Zoom 8 Class Association, Zoom 8 will be allocated to race area B in stead of race area E. The course diagrams for the two courses and the map of racing areas will be changed to those attached.

 

Se details and pictures in PDF version

sx15-Opslag 1  PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler