22 maj 2015

Opslag / Note nr.: 4

Område / Area: D

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ingen deltagelse af Yngling

På grund af for få tilmeldte aflyses sejladserne for Yngling.

No participation of the Yngling

Due to a too low number of entries, the regatta will be cancelled for Yngling.

 

sx15-Opslag 4 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler