22 maj 2015

Opslag / Note nr.: 3

Område / Area: E

Tidspunkt / Time: 22-05-2015                Kl.: 10.00

 Ændring af sejladsbestemmelser for Laser

Tidsfristen angivet i sejladsbestemmelsernes punkt 13.1 ændres for Laser fra 60 til 90 minutter.

Change to the sailing instructions for Laser

The time limit in SI 14.2 is changed from 60 minutes to 90 minutes for Laser.

 

sx15-Opslag 3 PDF for print

 

Kapsejladskomiteen / Race Committee

Andreas Kuchler