11 mar 2021

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLING

Den 25. februar udsendte vi indbydelse til forårs-generalforsamling, der i henhold til Sejlklubbens vedtægter skal afholdes i marts måned.

Som ventet er vi pga. det fortsatte forsamlingsforbud desværre nødt til at udsætte generalforsamlingen på ubestemt tid. Vi vil fremsende ny indkaldelse når Corona restriktionerne tillader større forsamlinger.

Med venlig hilsen
Forretningsudvalget