20 sep 2019

Medlemsbrev sept 2019

Til alle medlemmer i Kerteminde Sejlklub.

Kerteminde Sejlklub har siden klubben blev grundlagt haft et højt ambitions- og aktivitetsniveau. Dette afføder naturligvis et behov for, at medlemmer i perioder yder en ekstra indsats for klubbens virke.

På generalforsamlingen i november er der valg til en række tillidsposter i Kerteminde Sejlklub. Klubben har i den forbindelse brug for kandidater til disse poster.

Fælles for alle poster er en titel som udvalgsformand, som giver adgang som medlem af repræsentantskabet (bestyrelsen) i Kerteminde Sejlklub, hvilket i 2019 har bestået af 11 medlemmer og 1 observatør (pigesejlerne).

Du kan læse mere detaljeret om klubbens opbygning og organisation i Klublodsen, se faneblad →OM KLUBBEN eller i faneblad →MEDLEMSKAB

Har du lyst og tid til at indgå i klubbens organisation, eller har du uddybende spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte de nuværende udvalgsformand for en uddybende snak, eller kontakt FU (Forretnings Udvalget). Vi har kontortid onsdag klokken 17.00 i ”kontoret” i Restauranten.

 

Poster der skal besættes med nye folk i november 2019:

 • Sejladsudvalget
 • Kølbådsudvalg
 • Materialeudvalget
 • Pigesejladsudvalget
 • Festudvalget
 • PU-udvalget
 • Kontaktudvalget
 • Formand for Kerteminde Sejlklub

Sejladsudvalget:

Udvalget er et serviceorgan/vidensbank som faciliterer og støtter op om de aktiviteter som omhandler stævner. Endvidere sorterer udviklingen af KS-Performance (J-70) også under dette udvalg.

Kølbådsudvalget:

Planlægger og arranger interne kapsejladser og på sigt samarbejde med sejladsudvalget om arrangement af officielle sejladser for kølbåde.

Materialevalget:

Foretager i samråd med Forretningsudvalget og involverede udvalg evt. supplerende indkøb og salg af materiel og lignende. Sørger for vedligehold og regnskab med materiel.

Pigesejladsudvalget:

Planlægger og arrangerer klub kapsejladser for kølbåde samt vinterarrangementer med henblik på styrke og udvikle sejlads kun for kvinder. På sigt skabe et sportsligt miljø i samarbejde med sejladsudvalget og Liga og DS- konceptet: Women on Water.

Festudvalget:

Påtager sig klubarrangementer såsom klubaftener m.m., standerhejsning, standernedhaling med tilhørende fester, samt bistår på opfordring ved øvrige sejlerfester.

PU-udvalget:

Planlægnings- og Udviklingsudvalget arbejder med planer for klubbens udvikling og visioner. Bistår udvalgene med rådgivning, samt styrer og koordinerer klubbens aktiviteter med henblik på opnåelse af økonomiske midler, f.eks. offentlige midler, tilskud, legater, fonde og lignede.

Kontaktudvalget:

(Kerteminde Sejlklub Kommunikations strategi/politik, tidligere Blad- og kontaktudvalg)

Baggrund: Kerteminde Sejlklub har et akut behov for et organ som arbejder med kommunikations platforme, som kan viderebringe meddelelser fra udvalg og repræsentantskab til medlemmerne.

Give medlemmerne mulighed for at komme til orde gennem skriftlige indlæg.

Repræsentantskabet vedtog på mødet 20. juni 2019 at der skal laves oplæg til dannelse af udvalg på generalforsamlingen til november. Læs mere om dette ”nye” udvalg” ⇓ Kontaktudvalg KS etableringsforslag 24 aug 2019.

Formand:

Klubbens nuværende formand gennem 7 år, ønsker for en periode at påtage sig andet arbejde i klubben, hvilket afstedkommer nyvalg til posten som formand.

En deciderede jobbeskrivelse for formandens arbejde i Kerteminde Sejlklub, findes ikke, men at formandens arbejde skal have fokus på klubbens mission og arbejde loyalt for klubbens virke, er dog uomtvistelig.

Mission:

Kerteminde Sejlklub ønsker at være en platform, hvor det er muligt for klubbens medlemmer at udøve deres interesse for sejlsport på det niveau og med den ambition de må have. Dette skal være muligt via maritim uddannelse, optimeret faciliteter og materiel og alle handlinger i klubben skal sigte mod involvering og mulighed for gode sociale relationer på alle plan.

Formandens kendte opgaver:
 • Økonomisk ansvarlig i samarbejde med økonomiudvalget/kassereren og FU
 • Forestå repræsentantskabsmøder
 • Sikre at klubbens formål og bestemmelser efterleves og repræsentantskabets beslutninger udføres
 • Sikre klubbens relationer til myndigheder, organisationer og andre interessenter
 • Kontaktperson til pressen

 

Har du lyst og tid til at indgå i klubbens organisation, eller har du uddybende spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte de nuværende udvalgsformand for en uddybende snak, eller kontakt FU (Forretnings Udvalget). Vi har kontortid onsdag klokken 17.00 i ”kontoret” i Restauranten.

 

Sejlerhilsner

Repræsentantskabet i Kerteminde Sejlklub