21 jan 2018

Klubaften

Velkommen til alle tirsdag den 23 januar hvor vi holder klubaften som uformel Get-Together og sysselaften i Søsportscenteret.

Hele salen vil være til rådighed, så hvis du har et stort sejl, der trænger til lidt syning, så benyt denne aften til at få bredt sejlet ud, og få lappet hullerne med symaskineinstruktion fra Pernille.

Vi håber:

  • at se alle nye medlemmer af klubben til en gennemgang og information om brug af Søsportscenteret og information om lån af værktøj, joller mv.
  • at se alle nuværende og kommende jollesejlerne og deres forældre. Der vil være mulighed for at få en snak med Carsten Wagner og udnytte tiden til at få ryddet op på hylderne i hallen, så alt ligger på sin rette plads, når sæsonen går i gang.
  • at alle, der måtte have lyst til at deltage i aftenkapsejladserne i 2018 møder op og får lejlighed til en uformel snak om deltagelse i og afvikling af sejladserne.
  • at alle, der har gode ideer til, hvor vores fælles sejlture skal gå hen, kommer med deres ideer og forslag, og også meget gerne med forslag til, hvordan vi styrker det sociale sammenhold i klubben med arrangementer over året.
  • at det generelt bliver en aften, hvor vi kan få en snak med hinanden på kryds og tværs mellem aktiviteterne i klubben.

Vi tror på, at det kan blive en god aften, hvor vi kan mødes og udveksle erfaringer, uden at der er en formel dagsorden.

Der vil være mulighed for at sætte sig sammen i små gruppen for drøftelse af specifikke emner.

Klubben er vært ved en kop kaffe denne aften.