11 apr 2016

Dommermangel

Hej Klassebådssejlere. Vi har desværre endnu ikke fundet dommer til 5 onsdage i foråret, og 3 onsdage i efteråret. Finn og Ejvind er dommere på alle onsdage i lige uger, men vi mangler til de ulige uger. Jeg leder stadig med lys og lygte, og hvis I andre har kendskab til et dommer-emne, må I meget gerne tage affære.

Men vi bliver nødt til at vælge en alternativ plan. Jeg kan se følgende løsninger:

1: hver båd skiftes til at stille med 2 dommere, i stedet for at sejle.

2: 2 både afgiver 1 gast. Hermed kan alle både stille til start.

3: 1 båd afgiver 1 gast, og vi nøjes dermed med 1 dommer.

Ovenstående løsninger kræver at vi får adgang til en motorbåd som ikke kræver kursus, før den må bruges.

4: Vi starter med harestart, og benytter de 2 bøjer der ligger bedst muligt, i forhold til vindretning. først i mål er den båd der runder bundmærket først.

5: Vi skiftes til at tage 2 bøjer med ud i Folkebåden. Den der tager bøjer ud er også dommer. Det vil sige, udfører startprocedure (uden flag), og holder øje med om der tyvstartes og om der skal omstartes. Teknikken er, at dommeren kommer sejlene udenfor linjen, på halvvind imod et af startmærkerne, timet således at når starten går er han et par bådslængder fra mærket, og kan pejle hele linjen, og se om der tyvstartes. En gast tuder i hornet, og rorsmanden falder ned om mærket og starter. Erik Køster fortæller at dette system tidligere har været anvendt med succes.

Jeg vil gerne høre om nogen har indvendinger, forslag, meninger, før jeg vælger en af løsningerne. Kontakt: Lineogflemming@webspeed.dk eller 30292264

Hilsen Flemming Palm