image
Premium Sponsors 2012
image

Banen

Foreløbig baneområde og banetype

 Bane System

I princippet sejler begge BBC klasser på System R op-ned baner i varianten :

 • krydsstart - læns mål
 • Afvisermærke efter krydsmærket
 • Gate som bundmærke

 Race course

Mærkene 1/1a og 2/2a holdes om bagbord og vil være i vindøjet i forhold til startlinien ca 15 min sejltid fra startlinie

Startlinien og mållinien er ikke samme linie eller i forlængelsen af hinanden men udlægges uafhængigt.

Afkortet bane signaleret med signalflag R ved mærke 1 eller 2, betyder at der sejles direkte til mållinien efter runding af 1a - 2a.

De 2 klasser sejler ikke på nøjagtig samme bane, men på baner af samme type og baner med fælles startlinie, bundmærkegate og mållinie

Der vil være to starter med cirka lige mange deltagere i hver (cirka 25 både) fordelt så starten består af både med fælles kapsejladskarakteristika (kombination af størrelse, fart, krydshøjde).

BBC-Class-2 (DH-både< 40 fod cirka) bruger det nærmeste krydsmærke (course 2) og BBC-Class-1 (IRC og DH-både> 40 fod cirka) bruger det fjerneste krydsmærke (Course 1).

Hurtigste/største både starter først og sejler længst.

Afstanden mellem mærkerne vil tilstræbe ensartet sejltid for begge starter, men uundgåeligt vil bådene fra begge starter mødes på banen og det samlede felt vil være en del af den taktiske plan for den enkelte deltager under sejladsen. Men i selve den kritiske startsituation er det kun de direkte konkurrenter der er involveret.

 
Noter til deltagerne

Opmærksomheden henledes på følgende brug af oplysninger i sejladsbestemmelserne:

 • BANEN
  • BBC-klasse-1 bruger det RØDE krydsmærke-afvisermærke der ligger længst væk fra startlinien, de største både sejler altså på den længste bane og har hvidt hækflag
  • BBC-klasse-2 bruger det GULE krydsmærke-afvisermærke der ligger tættest på startlinien, de mindste både sejler altså på den korteste bane og har blåt hækflag
  • STARTEN
   • Klasserne startes hver for sig og følger RRS 26. Det vil forekomme at
   • BBC-klasse-1 (store både) starter først. Varselssignal (ophaling af talstander 1) og 5 minutter efter varselssignal gives startsignal (nedhaling af talstander 1).
   • BBC-klasse-2 (knap så store både) starter dernæst. Varselssignal (ophaling af talstander 2) og 5 minutter efter varselssignal gives startsignal (nedhaling af talstander 2).
   • Varselsignal for BBC-klasse-# kan gives på samme lydsignal som startsignal for BBC-klasse-# men der kan også være en vilkårlig lang pause mellem de to starter.

   Bane område

          

   Race Area BBC: Big Boat Challenge

   Øvrig skibsfart er adviseret gennem Efterretninger for Søfarende