image
Premium Sponsors 2012
image

Reklamer på båden

Som nævnt i NoR for BBC 2011 vil arrangørerne benytte sig af ISAF regulation 20 der foreskriver at arrangørerne kan benytte de forreste 20% af skrog og bom til stævnereklamer.

Under dette års BBC skal de deltagende både have påsat reklame i stævn og måske også bommen. Derudover skal de deltagende både sejle med det udleverede flag.

Stævn: På stævnen skal der påsættes deltager nummer ( 65 x 70 cm) og bag dette stævne sponsor (25 x 80 cm). På begge sider af skroget.

Det er deltagernes eget ansvar at disse stickeres sidder korrekt på skroget under hele stævnet.

Arrangørerne tilbyder at påsætte disse stickers på stævnen hvis deltagende  både stilles til rådighed. Dette tilbydes hvis bådene ugen op til stævnet ligger ved Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Der gøres opmærksom på at stickerne umiddelbart ikke kan påsættes fra bådens dæk, men kræver jolle eller lignd..

Hvis ejer ønsker at benytte sig af muligheden for at få arrangørerne til at påsætte stickers på stævn bedes det pågældende felt afkrydses i BBC-dialog samt ligeledes udfylde båden forventede ankomsttidspunkt til Nordre Havnekaj i Kerteminde.

Stickers der ikke påsættes af arrangørerne vil blive udleveret fra bureau sammen med vejledning for påsætning.